Einde aanstelling

De aanstelling of benoeming van een gesubsidieerd personeelslid kan worden beëindigd door een ontslag dat ofwel van het personeelslid uitgaat ofwel van het bestuur. Een “ontslag in onderling akkoord” kent het decreet Rechtspositie niet voor de gesubsidieerde personeelsleden.

Daarnaast kunnen bepaalde gebeurtenissen volgens het decreet Rechtspositie automatisch een einde stellen aan een aanstelling of de benoeming. In dat geval gaat het niet om een ontslag, maar om een beëindiging van rechtswege.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Ontslag en einde aanstelling