persbericht

Eerste studie- en vormingsdag over seksueel grensoverschrijdend gedrag op school

di 21 mei 2024
Op woensdag 29 mei organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studie- en vormingsdag over de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school of internaat.

Op woensdag 29 mei organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studie- en vormingsdag over de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op school of internaat. De voorbije jaren is het bewustzijn rond dit thema sterk toegenomen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil dat momentum aangrijpen om de bestaande en verduidelijkte procedures over preventie en aanpak toe te lichten.

“Een school moet een veilige plaats zijn voor leerlingen en personeelsleden”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “We ontvangen steeds meer ondersteuningsvragen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en vinden het belangrijk dat elke school een proactief beleid voert rond dit thema.”

Experts aan het woord en ervaringen uitwisselen

sla link op in klembord

De studie- en vormingsdag richt zich tot schoolbesturen, directies, leerlingbegeleiders, zorgleraren en vertrouwenspersonen. Medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Vrij CLB Netwerk geven inhoudelijke inzichten rond de uitbouw van een preventie- en kwaliteitsbeleid en verwijzen daarbij naar bestaand concreet materiaal. We lichten toe hoe Katholiek Onderwijs Vlaanderen als organisatie haar leden ondersteunt wanneer er zich alsnog een incident voordoet. Daarnaast komen enkele scholen getuigen over hun aanpak.

Maatschappelijke urgentie

sla link op in klembord

De voorbije jaren is het bewustzijn in de samenleving gegroeid dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in elke context kan gebeuren, dus ook op school. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is dit een breed thema: grensoverschrijdend gedrag vindt plaats tussen leraren of opvoeders en leerlingen, tussen personeelsleden onderling en tussen leerlingen onderling. Er is aandacht voor historisch én actueel grensoverschrijdend gedrag. Op de studiedag worden de conclusies van heel wat wetenschappelijk onderzoek naast elkaar gelegd.