Uittreksels uit Belgisch Staatsblad

Hier vind je uittreksels uit het Belgisch Staatsblad onder meer met betrekking tot wetten, decreten en besluiten die relevant zijn voor onderwijs.

Pagina's

28-02-2018

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2018

22-02-2018

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie audicien

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie audioloog

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie animator

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie epb-verslaggever

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type A

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type B

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieleider podium-kunsten/audiovisueel

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent - productie podium-kunsten/audiovisueel

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie reisagent

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie chef-monteur steigerbouw

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur steigerbouw

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpmonteur steigerbouw

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus industriële elektriciteit

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukken in de printmedia

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie productieoperator drukafwerking in de printmedia

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek assistent magazijn

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie logistiek verantwoordelijke magazijn

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie chauffeur in de brandstoffenhandel

20-02-2018

Vlaamse Overheid – Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 tot wijziging van bijlage 1 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 betreffende de onderwijsbevoegdheden per vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs

Grondwettelijk hof – Uittreksel uit arrest nr. 124/2017 van 19 oktober 2017 - Rolnummer 6533 - In zake : de prejudiciële vraag over artikel 28, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, in samenhang gelezen met de artikelen 60, 62 en 64 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

Pagina's