PC 225

Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

In het Paritair Comité 225 en het Paritair Subcomité 225.01 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het bediendenpersoneel.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Lees de mededelingen over PC 225 van het kalenderjaar 2014.

Lees de mededelingen over PC 225 van het kalenderjaar 2013.

Lees de mededelingen over PC 225 van het kalenderjaar 2012.

Lees de mededelingen over PC 225 van het kalenderjaar 2011.

Lees de mededelingen over PC 225 van het kalenderjaar 2010.

Lees de mededelingen over PC 225 van het kalenderjaar 2009.