Directeur-coördinatie scholengemeenschap

In het basisonderwijs bestaat het mandaat van coördinerend directeur niet, maar wel kan de ‘directeur-coördinatie scholengemeenschap’ al dan niet vrijgesteld worden. 

Meer informatie daarover vind je in BaO/2005/12, punt 1 en PERS/2005/10 (ps), punt 6.