Directeur

Elke school en elk centrum voor volwassenenonderwijs heeft recht op één betrekking van directeur (bevorderingsambt in het bestuurs- en onderwijzend personeel). Namens het school- of centrumbestuur is hij belast met de dagelijkse leiding van de instelling. In een internaat berust die leiding bij de beheerder.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s AmbtenTijdelijke aanstelling en Vaste benoeming