Dienstverplaatsing

Onder ‘dienstverplaatsingen’ worden verstaan: alle verplaatsingen die een personeelslid in opdracht of ten dienste van zijn schoolbestuur maakt, met uitzondering van de verplaatsingen die als woon-werkverkeer moeten worden gekwalificeerd. Wanneer het personeelslid voor dienstverplaatsingen gebruikmaakt van de eigen wagen of van het openbaar vervoer, heeft hij/zij recht op een onkostenvergoeding. Bij gebruik van de fiets heeft het daarop slechts in enkele specifieke gevallen recht.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Vervoer