Dienstonderbrekingen

Voor gesubsidieerde personeelsleden bestaat er een wijd gamma aan verloven en dienstonderbrekingen. Op sommige kunnen ze een recht laten gelden; andere kunnen hen door het bestuur worden toegestaan bij wijze van gunst. Maar voor elke dienston-derbreking zijn in de wetgeving bindende voorwaarden en modaliteiten vastgelegd.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Verloven en andere dienstonderbrekingen.