20 maart 2018

Voor het recht op TADD, vaste benoeming en reaffectatie is de dienstanciënniteit van het personeelslid een cruciaal gegeven. Maar hoe bereken je die nauwkeurg? Lees onze nieuwe mededeling onder het thema Anciënniteiten. Het onderwerp wordt grondig uitgediept, waarbij een handige inhoudstafel je door het geheel loodst.

20 maart 2018

In januari 2018 werd Het Grote Tijdsonderzoek gelanceerd. Dit onderzoek wil de werkelijke tijdsbesteding van meer dan 100 000 leraren in kaart brengen. Leraren van het basis- en secundair onderwijs worden in het kader van dit project aangemoedigd om één week lang hun tijdsbesteding te registreren. Hebben de leraren op jouw school al deelgenomen?

19 maart 2018

In Julius Caesar van William Shakespeare waarschuwt een waarzegger het titelpersonage: "Pas op voor de Iden van maart" (15 maart). Caesar negeert de waarschuwingen, alsook die van zijn vrouw Calphurnia, en hij wordt op de Iden van maart vermoord door de samenzweerders (44 v.Chr.).

14 maart 2018

Het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs ligt momenteel ter goedkeuring bij de betrokken gesprekspartners. Na de definitieve ondertekening wordt er een technische werkgroep samengesteld om de voorgestelde maatregelen concreter uit te werken.

07 maart 2018

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Maak dan zeker gebruik van het formulier 'aanvraag-overeenkomst' dat we daarvoor ontwikkeld hebben. Al vertrouwd met ons model?

06 maart 2018

Voor onderwijscommissaris Jos De Meyer zijn vraag stelde, vroeg onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman bij ordemotie het woord, en wel naar aanleiding van wat ’s ochtends op de voorpagina van De Standaard had gestaan i.v.m.

28 februari 2018

Zoals in een eerder bericht aangekondigd, engageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich om het voorstel van cao te verdedigen ten aanzien van haar achterban. Daarvoor consulteert onze netwerkorganisatie onze directies en besturen o.a.

28 februari 2018

Scholen zijn volop bezig met de modaliteiten van verloven voor het volgende schooljaar. De Dienst Personeel komt daarvoor naar je toe. In elke regio bieden wij toelichtingen bij de wijzigingen van de verlofstelsels voor de gesubsidieerde personeelsleden.

21 februari 2018

De Algemene Centrale der Openbare Diensten diende een stakingsaanzegging in voor dinsdag 27 februari. ACOD roept daarin op om te staken tegen de pensioenmaatregelen van de federale regering. Aan de leden van het ACOD wordt de keuze gegeven om voor een hele dag of halve dag te staken.

27 februari 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve en Marc Keppens, directeur Dienst Personeel, gaan in gesprek met de directie over de werklast en de uitdagingen van het M-decreet op de werking van de school.

Dit schoolbezoek vindt plaats in de  Sint-Jozefsstraat 3 te 8790 Waregem.

Pagina's