25 april 2018

Elk jaar publiceert AGODI het rapport leerplicht onder de titel ‘Wie is er niet als de schoolbel rinkelt?’. Recent verscheen de editie 2015-2016. Raadpleeg het rapport en de bijlagen. De cijfers die betrekking hebben op het aantal definitief uitgesloten leerlingen baren ons grote zorgen.

25 april 2018

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Ook het schoolreglement voor het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde is intussen aangepast. De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist).

24 april 2018

Als laatste vraag van de ochtend kregen we dit lange verhaal van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman over het heel actuele en delicate dossier van inclusief onderwijs, in het bijzonder voor kinderen met een beperking uit kwetsbare gezinnen.

24 april 2018

Naar aanleiding van deze belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman heb ik de Codex secundair onderwijs, Onderwijsdecreet XXVII en het Vlor-advies over het voorontwerp van Onderwijsdecreet XXVIII eens naast elkaar gelegd.

19 april 2018

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het gaat om deze modellen:

19 april 2018

N-VA had altijd gepleit, aldus onderwijscommissaris Kathleen Krekels, voor één algemeen zorgdossier voor het CLB, voor welzijn en voor de school in het kader van een efficiënte informatiedoorstroming bij leerlingenbegeleiding (cf. beperking van de planlast). Met het leerlingenpaspoort kwam minister Crevits daaraan nu tegemoet.

17 april 2018

De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2018-2019 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing.

16 april 2018

Hebben jouw leraren uit de derde graad van het lager onderwijs volgend schooljaar enkele cognitief sterke leerlingen in hun klas die nood hebben aan een extra uitdaging? Wil jouw school meer weten over hoe je tegemoet kunt komen aan die nood? Is jouw school geïnteresseerd in actief meewerken aan onderzoek en zijn er één of meerdere leraren die daarrond willen samenwerken?

28 maart 2018

De verschillende modellen van schoolreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het gaat om deze modellen:

27 maart 2018

Hoe ga je aan de slag met een leerling met een IAC in je klas of op je school?

Wat betekent een IAC? Wie stelt een IAC-plan op? Welke partijen worden er best bij betrokken? Hoe stel je doelen op voor die leerling? Wie kan je daarin ondersteunen en coachen?

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.