19 maart 2018

Hoe werk je aan duurzame ontwikkeling op school vanuit Zin in leren! Zin in leven!? Dat willen we samen met jouw school in de loop van het schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020 vormgeven en onderzoeken via het gratis nascholings- en onderzoeksproject VALIES. Bekijk het informatiefilmpje in verband met VALIES.

13 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert ook in 2018 interdiocesane proeven (IDP) voor alle leerlingen van het vierde en het zesde leerjaar. Voor de zesdejaars bieden we dit schooljaar proeven aan voor vier leergebieden: Nederlands, wiskunde, mens & maatschappij en wetenschappen & techniek. Scholen kunnen vrij kiezen welke leergebieden ze bij hun leerlingen afnemen.

13 maart 2018

De jaarlijkse ICT-coördinatordag van 31 mei richt zich dit jaar ook naar directies die oplossingen zoeken voor hun administratie of die uitkijken naar een 1-op-1-project.

13 maart 2018

Ben je van plan volgend schooljaar een vak in CLIL in het Engels te geven en wil je je taalniveau officieel laten certificeren in een beheersingsniveau van het Europese referentiekader voor talen? Of volg je als niet-CLIL-leraar een individueel professionaliseringstraject Engels en wil je je taalniveau Engels laten certificeren?

12 maart 2018

Wanneer men genoeg geduld heeft, kunnen (politieke) zaken uiteindelijk toch (vaak) landen. In deze commissievergadering kregen we met dit dossier daarvan een heel expliciet voorbeeld. De erg lange voorgeschiedenis ervan kan hier niet herhaald worden.

12 maart 2018

Onderwijscommissaris Ann Brusseel ging voort op haar actuele vraag van 11 oktober 2017 en koos daarbij vooral de invalshoek van ICT en STEM in het postinitieel onderwijs, maar door uitspraken van haarzelf, de minister en enkele interveniënten werd dat thema wel verbreed naar het hele onde

07 maart 2018

In ons nieuwsitem ‘Begrijpend lezen: we maken er werk van!’ van 14 december 2017 gaven we al een eerste praktijkvoorbeeld over hoe je als school kunt inzetten op een rijk leesklimaat.

06 maart 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtten de ministers Crevits en Muyters het ontwerpdecreet toe.

Met duaal leren wil men verschillende doelstellingen bereiken:

28 februari 2018

In september 2016 gingen teams uit 64 (buiten)gewone basisscholen of scholengemeenschappen samen met alle begeleiders basisonderwijs in proeftuinen aan de slag met het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill). Tijdens dat eerste werkjaar hielden we dat implementatieproces goed in de gaten.

Pagina's