03 juli 2018

Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie?

02 juli 2018

De wetgeving rond welzijn op het werk verplicht een bestuur (als werkgever) om zijn medewerkers te bevragen over hun welzijn en welbevinden op het werk.

02 juli 2018

Enkele maanden geleden werd een tweede oproep gelanceerd voor infrastructuurprojecten in de huursubsidiepiste voor het gesubsidieerd onderwijs. Er werden in totaal 94 dossiers ingediend. Tien dossiers werden onontvankelijk verklaard, de overige dossiers werden door de raad van bestuur van AGION geselecteerd.

27 juni 2018

In de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering Schooljaar 2019-2020 vulden we de informatie over de programmatie van opleidingen duaal leren verder aan. In het kader op pagina 3 leggen we een link n

27 juni 2018

Vorige week dinsdag kregen alle bestuurders geregistreerd bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen een e-mail met een verwijzing naar het vormingsaanbod voor 2018-2019 voor besturen en bestuurders.

27 juni 2018

De GDPR-verordening ging op 25 mei 2018 in voege. De verordening legt regels op over hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Ook besturen (en hun onderwijsinstellingen) zijn verplicht de vernieuwde regelgeving te volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je daarbij ook volgend schooljaar maximaal ondersteunen.

26 juni 2018

Wanneer een werknemer door zijn werk een verhoogd risico op een infectieuze 

20 juni 2018

Een aantal besturen en directies in West-Vlaanderen contacteerde ons eind vorige week verontrust. Ze werden opgebeld of ontvingen een e-mail van de firma ENBRO die vertelde op te treden namens vzw ServiKO.

20 juni 2018

Zoals reeds aangekondigd wijzigt de vzw-wetgeving. De te wijzigen regelgeving ligt nog niet 100 procent vast. Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (waarin de eigenlijke wijziging vzw-wet is opgenomen) is nog een ontwerp dat op 4 juni 2018 werd ingediend in de Commissie handels- en economisch recht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Pagina's