15 mei 2018

Op vraag van enkele besturen pasten we de nota BOS & Personeel aan. Ook de bijlage bij de nota, het voorstel van addendum voor de arbeidsovereenkomst in geval van wijziging van de werkgever, werd aangepast.

14 mei 2018

De huidige raamovereenkomst tussen vzw ServiKO en Elexys N.V. voor de levering van aardgas en elektriciteit aan scholen in West-Vlaanderen loopt eind 2018 af. De scholen in West-Vlaanderen kunnen instappen in de nieuwe raamovereenkomst met EDF/Luminus die werd afgesloten voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

09 mei 2018

Op de tonen van een goedgehumeurde Kris Van Dijck (“Laat de zon in je hart…”) stelde zijn partijgenoot-onderwijscommissaris Koen Daniëls na de diverse “welzijns”vragen een infrastructurele vraag over onderwijs, die ook onze aankoopcentrale IRO betrof. Vragensteller Daniëls had overigens woorden van lof voor zo’n efficiënt aankoopsysteem.

03 mei 2018

Het streven naar energie-efficiëntie is niet meer weg te branden uit ons leven. De overheid stuurt er via regelgeving op aan. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt dit op vanuit het beeld van het rentmeesterschap voor onze aarde. Het produceren van hernieuwbare energie neemt in dat duurzaamheidsdenken een bijzondere plaats in.

02 mei 2018

De commissievergadering gaf ook een vervolg op de eerdere asbestvragen van Vlaams Parlementslid Johan Danen (in de commissie en zes dagen

02 mei 2018

Decretaal is het voorlopig nog steeds windstil, maar dat houdt besturen ‘op het terrein’ niet tegen om verdere stappen te zetten richting BOS. Getuige hiervan enkele initiatieven waarover recent in de pers bericht werd.

26 april 2018

Goed omgaan met persoonsgegevens om de privacy van leerlingen, cursisten, leerkrachten... te waarborgen is een taak van iedereen die werkzaam is in het onderwijs. Het schoolbestuur heeft als verwerkingsverantwoordelijke hierbij de regie. Ook het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.

25 april 2018

In de nieuwsbrief van 17 januari kon je lezen dat de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hun krachten bundelen in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.

24 april 2018

Op vraag van enkele besturen hebben wij de nota BOS & Naamgeving aangevuld. Wat ontbrak, waren de juridische aandachtspunten. Kun je zomaar een naam kiezen of moet je met bepaalde wetgevingen rekening houden? Die informatie brachten we samen in een kort extra hoofdstukje.

24 april 2018

Hoe maak je patrimonium bespreekbaar in een fusieoperatie? Wat heeft BOS te bieden op het vlak van patrimonium? Breng je patrimonium en onderwijs samen in één vzw of kies je voor een aparte patrimonium-vzw? Waarop moet je letten bij overdracht van patrimonium?

Pagina's