13 november 2018

In het kader van capaciteitsuitbreiding, al of niet met middelen die onlangs door de overheid aan een aantal steden en gemeenten zijn toegekend, overweegt een aantal schoolbesturen te investeren in extra infrastructuur op nieuwe locaties. Deze initiatieven kunnen interfereren met het bestaande onderwijsaanbod.

13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen, e.a. ressorteert onder de interne planningsronde.

13 november 2018
Op voorwaarde dat de scholen beschikken over een goedkeuring van de DPCC, worden de volgende initiatieven voor 30 november 2018 bij AgODi ingediend:
1. De oprichting van een nieuwe bubao-school;
2. De afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen;
13 november 2018

De programmatieaanvragen voor studierichtingen 2de en 3de graad worden vóór 30 november 2018 bij AgODi ingediend. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 en 3.5 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61. De aanvraagformulieren bijlage 5 of 7 (programmatie omwille van studiecontinuïteit) zijn van toepassing.

13 november 2018
Voor 2019 maakt de Vlaams minister van Mobiliteit 20 miljoen euro vrij om de nieuwe gemeentebesturen te ondersteunen wanneer ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Niet alleen scholen gelegen aan gemeentewegen maar ook scholen gelegen aan gewestwegen komen in aanmerking.
13 november 2018

Ten slotte volgde nog een laatste opvolgingsvraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls.

13 november 2018
De derde oproep voor het indienen huursubsidiedossiers werd gelanceerd op 5 november 2018.
Het indienen van jouw kandidaatstelling kan tot 15 januari 2019.
De indieningswijze kan je terugvinden op de website van AGION.
12 november 2018

Iedere kwaliteitsbewuste organisatie heeft nood aan een duidelijke missie, visie en kernwaarden: 'Waar staan we voor?', 'Waar gaan we voor?', en 'Wat is ons ethisch kompas?'. Die kern geeft richting aan de organisatie, vormt er het fundament van, de toetssteen voor elke beslissing en voor elke stap.

07 november 2018

In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) op vrijdag 9 november een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen.

13 november 2018

Door de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht moeten schoolbesturen vanaf 1 november 2018 de regels voor ondernemingen volgen wanneer ze een factuur willen betwisten, bijvoorbeeld wanneer een leverancier onterecht een te hoo

Pagina's