31 maart 2020

Vorige week lieten we je weten dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus.  De overlegorganen van vakbonden en werkgevers binnen de Nationale Arbeidsraad hebben ondertussen beslist om de sociale verkiezingen collectief op te schorten vanaf dag X+36.

31 maart 2020

Gebruik je SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) in een filmpje bijvoorbeeld voor de ondersteuning van ouders met buo-leerlingen? Dan moeten daar geen auteursrechten op worden betaald.

31 maart 2020

Team leerlingenvervoer van AGODI - Afdeling Secundair Onderwijs gaf onderstaande verduidelijking bij de subsidieaanvragen voor vervoer met de eigen wagen. Op die manier kun je daar al rekening mee houden bij het indienen van aanvragen.

Subsidie IV: algemeen

30 maart 2020

Eind april, begin mei is de vorming voor besturen ‘De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces’ gepland. Omwille van de onzekerheid door Corona hebben we beslist die vorming te annuleren.

27 maart 2020

De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over wat de schoolpolis tijdens afstandsonderwijs dekt.

25 maart 2020

Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, heeft richtlijnen uitgevaardigd over hoe notariskantoren moeten omgaan met het coronavirusAls je tussen nu en 5 april een afspraak hebt om een akte t

24 maart 2020

De wet pakketreizen voorziet normaal in een bescherming voor de reiziger die via een reisorganisatie een pakketreis boekt. Van een pakketreis kan sprake zijn zodra er een combinatie is van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie. Een voorbeeld is de combinatie van busreis en verblijf.

24 maart 2020

Op 30 januari 2020 keurde het federale Parlement de Wet tot hervorming van het goederenrecht goed. De wet bevat nieuwe bepalingen voor alle zakelijke rechten zoals eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden. Het nieuwe goederenrecht treedt in werking op 1 september 2021.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

20 maart 2020

Verschillende schoolbesturen die momenteel bouwwerken laten uitvoeren, ontvangen per aangetekend schrijven de melding van hun aannemer dat de werf vertraging oploopt of de werken stilgelegd worden wegens het coronavirus. Vaak meldt de aannemer dat hij zich genoodzaakt ziet om 

19 maart 2020

Door het coronavirus is het van het grootste belang om grondig te poetsen en te desinfecteren. Het correct uitvoeren van reiniging en desinfectie voorkomt verdere besmetting en beschermt jou en je omgeving.

Pagina's