03 april 2019

AGION besliste om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure. Daarom vragen we je aandacht voor de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’. Met deze projectoproep wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. 

03 april 2019

Op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd.

01 april 2019

Om de commissievergadering af te ronden, een erg boeiende én belangrijke vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls, maar dan wel vooral met het oog op de volgende legislatuur. Het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs heeft inderdaad enkele specifieke kenmerken die voor verbetering vatbaar zijn (nl. het gebruik van diverse zgn.

01 april 2019

Vorige week maakten we de nieuwe raamovereenkomst voor schoolboeken secundair onderwijs bekend. Meteen startten de vier geselecteerde inschrijvers een eigen communicatie, die het niet altijd eenvoudig maakte om een correct beeld te vormen. Daarom geven we een aantal verduidelijkingen bij de raamovereenkomst. 

01 april 2019

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon basisonderwijs moet je - mits DPCC-goedkeuring als het initiatief onder de interne planningsprocedure valt  - ten laatste op 1 mei 2019 aan AgODi melden:

27 maart 2019

Vzw DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma Inapa Belgium voor de aankoop van kantoorpapier. Inapa Belgium verzorgt ook de lopende raamovereenkomst voor aankoop van kantoorpapier.

Alle inhoudelijke informatie kun je terugvinden op onze DOKO-website onder de themafiche Kantoorpapier.

26 maart 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

26 maart 2019

Op 8 maart 2019 gunde vzw DOKO de vier percelen van de overheidsopdracht voor de levering van schoolboeken secundair onderwijs aan vier verschillende leveranciers.

We voorzien vier percelen die overeenkomen met de verschillende leveringsvormen die onze scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs:

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

18 maart 2019

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, in samenwerking met AGION en de onderzoekers van ‘+School 21st century skills. Nieuwe competenties, nieuwe fysieke leeromgevingen?’, organiseert op woensdag 24 april 2019 een studiedag Scholenbouw in functie van krachtige leeromgevingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden: de kracht van fysieke leeromgevingen.

Pagina's