23 oktober 2019

Ook dit thema had een voorgeschiedenis in de vorige legislatuur. Ancien Johan Danen ging daar nu op door, met heel wat herhaling van toen, maar vertrok ook van een recentere casus in een bepaalde school.

22 oktober 2019

Graag herinneren wij je aan de data van de bijeenkomsten van de regionale netwerkgroepen overheidsopdrachten.

22 oktober 2019

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de studiedag Beleid rond stress en burn-out in onderwijs op 11 december 2019 in DSKO Antwerpen.

21 oktober 2019

De Europese Commissie heeft de nieuwe Europese drempels bekendgemaakt voor 2020. Het is een daling van 3,5% vergeleken met de drempels die van toepassing zijn in 2018-2019.

21 oktober 2019

In 2016 adviseerden wij onze scholen om de vergoeding die zij aan Reprobel moeten betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken ter illustratie bij onderwijs gedeeltelijk te betwisten.

17 oktober 2019

De nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair voorziet in dwingende bepalingen voor de leveranciers over hoe ze dienen om te gaan in het geval van onbetaalde facturen.

16 oktober 2019

De tweede actuele onderwijsvraag van de vergadering van de nieuwkomers Hannelore Goeman en Lise Vandecasteele zorgde voor al wat meer animo en behoorde tot de categorie “oudere en belangrijke onderwijsdossiers”. Hoe ging minister Weyts de (decretale) maximumfactuur in het basisonderwijs effectief doen naleven?

16 oktober 2019

Op 29 november 2019 organiseert OVAM de opleiding eenvoudige handelingen voor verwijdering van asbesthoudend materiaal opnieuw. De opleiding wordt gratis aangeboden en vindt plaats in de lokalen van OVAM, Stationsstraat 110 in Mechelen en dat van 9 uur tot 17 uur.

16 oktober 2019

Vanaf 1 december 2019 is het verplicht om het totaalbedrag van de betalingen in cash af te ronden tot het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent. Tot en met 30 november 2019 kan een school nog kiezen om dat al of niet te doen.

Opgepast: de afronding gaat alleen over het totaalbedrag, niet over de prijs van de verschillende delen van de rekening.

16 oktober 2019

Op vraag voegden we extra reeksen toe aan de infosessie voor WellBE en de intervisie voor vertrouwenspersonen.

Kijk vlug welke locatie en datum voor jou passen en schrijf in!

Pagina's