13 augustus 2019

In een maatschappij die almaar sneller draait, wordt de druk ‘om mee’ te zijn zwaarder. Té zwaar voor een groeiende groep. Het aantal depressies en burn-out stijgt. Volgens cijfers van het RIZIV is er in vijf jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal werknemers, die door een burn-out meer dan een jaar arbeidsongeschikt thuis zitten. Ook de onderwijssector wordt hiermee geconfronteerd.

13 augustus 2019

Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseren de vzw Car & Bus Opleiding (FCBO) en het ICB (Instituut Car & Bus) een gratis Train the trainer-opleiding ‘Veiligheid in de bus’, specifiek voor leraren en preventieadviseurs van scholen.

13 augustus 2019

Een goed jaar geleden berichtten we je via onze nieuwsbrief nr. 130 over de strenge regels die een KB uit 2016 stelt aan de ventilatie van arbeidsplaatsen, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen.

13 augustus 2019

Vanaf 1 januari 2009 verplichtte de overheid het energieprestatiecertificaat (EPC) voor grote publieke gebouwen met een bruikbare oppervlakte vanaf 1000 m² in het Vlaams Gewest. Stapsgewijs werd deze oppervlaktedrempel verlaagd naar 250 m². Ook onderwijsinstellingen vallen onder deze verplichting. Het EPC is gebaseerd op de gemeten, werkelijke jaarverbruiken.

03 juli 2019

Elke vzw en elke stichting is wettelijk verplicht om tegen 30 september 2019 het UBO-register in te vullen. Je moet die registratie dus ook doen voor vzw’s die onderwijs inrichten en voor andere rechtspersonen die onderwijs ondersteunen.

Zet nu de eerste stappen in de registratie, zodat ze uiterlijk in september afgewerkt kan worden.

01 juli 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

01 juli 2019

IC verzekeringen wil scholen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Begin oktober organiseren ze daarvoor sessies in de vijf regio’s. Reserveer in elk geval de datum al in je agenda!

01 juli 2019

Een recent advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen verduidelijkt dat je de kosten van verenigingswerk moet boeken als “Diensten en diverse goederen” op een grootboekrekening in de 61-reeks.

Pagina's