27 januari 2021

Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de centra voor leerlingenbegeleiding.

27 januari 2021

Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de personeelskosten van busbegeleiders voor

27 januari 2021

Op 22 januari 2021 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor de verlengde Corona-maatregelen. Hier lees je meer over de middelen die bedoeld zijn voor de internaten.  

27 januari 2021

Leerkrachten LO die zwemles geven in het eigen zwembad van de school volgen jaarlijks de verplichte bijscholing redder. Eind december werden verschillende van deze nascholingen afgelast waardoor nu extra online nascholingen worden ingericht door de Vlaamse Reddingsfederatie. Door het volgen van deze online scholing ben je opnieuw helemaal in orde met de regelgeving voor dit kalenderjaar.

27 januari 2021

De langverwachte vaccinatie tegen COVID-19 is in januari 2021 van start gegaan. Eerst komen de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra aan de beurt en vervolgens de zorgprofessionals.  Na de ambulante 65-plussers en de risicopatiënten zijn dan vanaf april normaal gezien de kritische functies in essentiële sectoren aan de beurt.

27 januari 2021

De scholen in Brussel volgen voor de teststrategie en de procedure tot sluiting dezelfde afspraken als in Vlaanderen. Hoogrisicocontacten zonder symptomen worden op dag 1 getest met een PCR-test of een sneltest in een gewestelijk testcentrum.

27 januari 2021

De voorgaande periode leidde de prijsherzieningsformule op een aantal werven tot een negatieve prijscorrectie. De wettelijkheid van de prijsherzieningsformule werd toen door een aantal aannemers in vraag gesteld.

27 januari 2021

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat betekent voor verschillende van onze inrichtende machten, een financieel verlies. 

27 januari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 27 januari 2021 keurde de raad van bestuur van AGION 13 subsidiedossiers goed voor in totaal 4 284 097,52 euro subsidie! 

27 januari 2021

Zoals je weet vraagt Reprobel jaarlijks gegevens over het aantal cursisten op bij alle onderwijsinstellingen, waaronder ook de instellingen voor het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Twee jaar geleden spraken we hiervoor tijdens een informeel overleg een telwijze en een werkwijze af.

Pagina's