17 oktober 2018

In OD XXIX lezen we dat ook na 2020 de figuur van de scholengemeenschap blijft bestaan. Ook zonder nieuw decretaal kader zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar BOS-werf onverminderd voort. Scholen beter laten samenwerken onder één bestuur is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle toekomst.

17 oktober 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil haar leden vertrouwd maken met de vernieuwde vzw-wetgeving. Daarom groepeerden we de belangrijkste wijzigingen onder drie thema's. Voor elk van die thema's voorzien we een vorming op een woensdagnamiddag. De lesgevers zijn specialisten van PROCURA.

17 oktober 2018

De vzw kan één van drie methodes kiezen om de kosten van vrijwilligers te vergoeden:

17 oktober 2018

In de wintermaanden is het mogelijk dat België kampt met een stroomtekort. De overheid neemt maatregelen om een black-out of stroomuitval in heel het land te voorkomen.

16 oktober 2018

Naast vormingen organiseert en ondersteunt DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij zijn directe collega’s.

09 oktober 2018

Eerder stelde onderwijscommissaris Koen Daniëls over dit thema vragen om uitleg. Dit werd dus een opvolgingsvraag, met ook enkele nieuwe elementen én de eerste tussenkomst van de nieuwe onderwijscommissaris voor Open Vld, Franc Bogovic.

08 oktober 2018

Vanaf 18 oktober 2018 is het gebruik van elektronische middelen (e-Tendering platformen) algemeen verplicht voor alle aanbesteders wanneer de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

08 oktober 2018

Dankzij de centrale aankoop van energie kan Klimaatscholen 2050 aan besturen die hierop hebben ingetekend een gratis energiemonitoring aanbieden via EnergieID.be.

04 oktober 2018

Sommige schoolbesturen hebben een beperkte omzet van btw-plichtige activiteiten.

04 oktober 2018

Gelet op de beslissing van AGION om omgevingswerken uit te sluiten van het toepassingsgebied van de verkorte procedure vragen we je aandacht voor volgend initiatief.

Pagina's