In dialoog

In dialoog is het tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In dialoog creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift Forum en van de niveaugebonden tijdschriften Breedbeeld en School+visie.

Ons tijdschrift is in de eerste plaats gericht op de leidinggevenden in onderwijs: schoolbestuurders en directies. Zo vormt het een wegwijzer voor elk lid van een katholiek schoolbestuur. Maar ook het middenkader op school en de leraar zelf vinden er een bron om de visie op onderwijs te verdiepen en scherp te stellen. Daarnaast wil 'In dialoog' toonaangevend zijn voor onze beleidsmakers, pedagogisch begeleiders, nascholers, kortom iedereen die op bovenschools niveau de kwaliteit van onderwijs behartigt.

In dialoog verschijnt vijf keer per schooljaar. De week van het verschijnen stellen we het ook elektronisch ter beschikking. Elk nummer bevat een aantal grondig uitgewerkte artikels. Verder nemen we enkele vaste rubrieken op. Zo is er telkens de focus op een wetenschappelijk onderzoek, een aantal belangrijke publicaties, een dossier pro&contra. In elk nummer vind je een artikel waarin de band met het actuele geloofsleven aangekaart wordt.

Digitaal abonnement: de In dialoog Nieuwsbrief

Het tijdschrift ontvang je gratis tweemaandelijks digitaal in je mailbox. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Papieren abonnement:

Voorzitters van schoolbesturen en directeurs van scholen ontvangen een gratis exemplaar van het tijdschrift.

Met 'In dialoog' willen we vormend en verbindend werken naar alle bestuurders en directeurs van katholieke onderwijsinstellingen. Daarom is het een goed idee dat schoolbesturen elk van hun bestuurders en directeurs een abonnement op het tijdschrift geven. Voor hen hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden. Bestuurders en personeelsleden van onderwijsinstellingen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, krijgen een korting en betalen slechts 15 euro per jaargang.

Andere abonnees betalen 25 euro voor de volledige jaargang (5 nummers).

Je kunt een abonnement nemen of vernieuwen door dit formulier in te vullen.

Verantwoordelijke uitgever:

Lieven Boeve, directeur-generaal

Kernredactie:

Guido François, Henk de Baene, Jürgen Grosemans, Rita Herdies, Marleen Lippens

Redactieraad:

De leden van de kernredactie samen met Isabelle Buyse, Marleen Decuyper, Lien De Feyter, Jan-Baptist De Smet, Jürgen Mettepenningen, Tom Uytterhoeven, Wilfried Van Rompaey en Ton van Weel.