In dialoog

In dialoog is het tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het nummer verschenen in november 2020 is het laatste nummer van dit tijdschrift.

In dialoog creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift Forum en van de niveaugebonden tijdschriften Breedbeeld en School+visie.

Ons tijdschrift is in de eerste plaats gericht op de leidinggevenden in onderwijs: schoolbestuurders en directies. Zo vormt het een wegwijzer voor elk lid van een katholiek schoolbestuur. Maar ook het middenkader op school en de leraar zelf vinden er een bron om de visie op onderwijs te verdiepen en scherp te stellen. Daarnaast wil 'In dialoog' toonaangevend zijn voor onze beleidsmakers, pedagogisch begeleiders, nascholers, kortom iedereen die op bovenschools niveau de kwaliteit van onderwijs behartigt.

In dialoog verschijnt vijf keer per schooljaar. De week van het verschijnen stellen we het ook elektronisch ter beschikking. Elk nummer bevat een aantal grondig uitgewerkte artikels. Verder nemen we enkele vaste rubrieken op. Zo is er telkens de focus op een wetenschappelijk onderzoek, een aantal belangrijke publicaties, een dossier pro&contra. In elk nummer vind je een artikel waarin de band met het actuele geloofsleven aangekaart wordt.

Verantwoordelijke uitgever:

Lieven Boeve, directeur-generaal

Kernredactie:

Guido François, Henk de Baene, Jürgen Grosemans, Rita Herdies, Marleen Lippens

Redactieraad:

De leden van de kernredactie samen met Isabelle Buyse, Marleen Decuyper, Lien De Feyter, Jan-Baptist De Smet, Jürgen Mettepenningen, Tom Uytterhoeven, Wilfried Van Rompaey en Ton van Weel.