Thema's en aanspreekpunten

  • Overal op onderwijsinstellingen (scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten) gebruiken we persoonsgegevens: zowel gegevens van leerlingen als van de personeelsleden.

    Hoe moeten we met deze persoonsgegevens omgaan in het kader van de vernieuwde privacywetgeving?  

  • Verplichtingen van een onderwijsinstelling bij de verwerking van persoonsgegevens.