vacature

Vacature inspecteur-adviseur r.-k. godsdienst lager onderwijs bisdom Gent

wo 15 maart 2023
De Erkende Instantie r.-k. godsdienst werft met ingang van 1 september 2023 een inspecteur-adviseur voor het lager onderwijs aan voor een halftijdse (5/10), tijdelijke opdracht in het bisdom Gent.

De aanwervingsvoorwaarden vind je op de website van de Erkende Instantie.​​​​​​

Kandidaten bezorgen hun CV en motivatiebrief uiterlijk op 12 april 2023 via e-mail aan dhr. Maurice van Stiphout, algemeen secretaris van de Erkende Instantie r.-k. godsdienst: maurice.van.stiphout@rkg.vlaanderen. De eerste gespreksronde is gepland op vrijdagnamiddag 21 april 2023.

De Erkende Instantie maakt de genomen beslissing zo spoedig mogelijk bekend aan de kandidaten.

Voor vragen of nadere informatie kun je terecht bij mevr.Lieve Van Daele, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs in het bisdom Gent: lieve.vandaele@bisdomgent.be en/of dhr. Hein Van Renterghem, coördinerend inspecteur-adviseur: hein.vanrenterghem@rkg.vlaanderen