Wie is wie: Dienst Personeel

Dienst Personeel

Marc Keppens
Directeur
marc.keppens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 07 04 - 0476 60 88 24
Martine Brisaert
Coördinator administratie
martine.brisaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 31
An Cornelis
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op secundair onderwijs)
 • Verlofstelsels
 • Bekwaamheidsbewijzen
 • Pensioenen 
an.cornelis [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 32
Hans De Becker
Stafmedewerker
 • Paritair comité 152 en 225
 • Sociaal en waarborgfonds
 • Tewerkstellingsfonds
hans.debecker [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 39
Joeri Deblauwe
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op secundair onderwijs)
 • Reaffectatie
 • Globale puntenenveloppe en ondersteunend personeel
 • Verlofstelsels 
joeri.deblauwe [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 62
An De Martelaere
Stafmedewerker
 • Juridische ondersteuning
 • Tucht, evaluatie, ontslag
 • Algemeen reglement en arbeidsreglement
 • Syndicaal overleg (LOC)
an.demartelaere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 37
Veronique Deporte
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op secundair onderwijs)
 • Onthaalonderwijs (OKAN)
 • Herstructureringen secundaire scholen
veronique.deporte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 38
Günther De Praitere
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op buitengewoon onderwijs)
 • Reaffectatie
 • Afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 
gunther.depraitere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 33
Jan-Baptist De Smet
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op volwassenenonderwijs en hogescholen)
 • Reaffectatie
 • Gemeen arbeidsrecht
jan-baptist.desmet [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 529 04 17
Els Goeminne
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op basisonderwijs)
 • Reaffectatie
 • Beleids- en ondersteunend personeel
 • Verlofstelsels 
 • Herstructureringen basisscholen
els.goeminne [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 60
Elke Steffens
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op volwassenenonderwijs en internaten)
 • Reaffectatie
 • Verlofstelsels
 • Pensioenen
elke.steffens [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 15
Suzy Sterck
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op basisonderwijs)
 • Reaffectatie
 • Beleids- en ondersteunend personeel
 • Verlofstelsels 
 • Herstructureringen basisscholen
suzy.sterck [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 08 63
Jan Van De Wielle
Stafmedewerker
 • Rechtspositie personeel (met accent op secundair onderwijs)
 • Reaffectatie
 • Globale puntenenveloppe en ondersteunend personeel
 • Verlofstelsels 
jan.vandewielle [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 83
Sarah Walschot
Stafmedewerker
 • Juridische ondersteuning
 • Tucht, evaluatie, ontslag
 • Algemeen reglement en arbeidsreglement
 • Syndicaal overleg (LOC)
sarah.walschot [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
02 507 06 58