Congres 'Genereus ambitieus'

Onze scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit staan garant voor kwaliteitsvol onderwijs, een uitstekende vorming en een warme opvoeding. Samen met je team leg je de lat hoog voor alle lerenden. Dat maakt ons onderwijs genereus en ambitieus.

Tijdens ons congres op 22 januari 2019 in Antwerpen geven we aan wat ons onderwijs genereus ambitieus en ambitieus genereus maakt. We tonen hoe collega-besturen en directies dat dagelijks waarmaken. Ten aanzien van de Vlaamse regering formuleren we ook verwachtingen om de ambiteuze, genereuze onderwijs te kunnen blijven realiseren.

 

 

24 januari 2019

Het januari-februarinummer van In dialoog is verschenen. De congresgangers kregen het nummer al mee in hun congrestas.

24 januari 2019

Dinsdag vond ons tweede ledencongres Genereus ambitieus plaats in Antwerpen. 1 500 bestuurders en directeurs inspireerden elkaar een hele dag lang rond kwaliteitsvol onderwijs voor élke leerling met getuigenissen van leraren, experts, directeurs, bestuurders, leerlingen en begeleiders. De dag was meer dan geslaagd, getuige ook de vele positieve reacties die we mochten ontvangen.

21 januari 2019

Jullie hebben vandaag vele uitdagingen en goede praktijken kunnen horen. Wij geloven en beloven dat je er niet alleen voor staat: samen en in verbinding werken we aan dat ambitieus en genereus onderwijs. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om die topkwaliteit te blijven leveren! 

18 januari 2019

Samen werken aan katholieke dialoogscholen vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is: leerlingen en ouders, leraren en andere personeelsleden, leidinggevenden in onderwijs en bestuurders. Tegelijk heeft de school en wie er leert en werkt, verwachtingen ten aanzien van de lokale gemeenschap, de Kerk en de samenleving.

18 januari 2019

Ouders, leerlingen, studenten en cursisten willen kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs dat past bij de dromen en ambities die ze koesteren voor hun kinderen en voor zichzelf. Vanuit het beste van hun eigen katholiek-pedagogische traditie willen onze onderwijsinstellingen daartoe bijdragen. Ze beogen excellentie bij elke leerling. 

18 januari 2019

Wat staat er op het spel in en voor het katholiek onderwijs, vandaag en in de toekomst? Uit de titel kun je afleiden dat we dat aan woorden die beginnen met de letter G willen ophangen: gedreven, geprikkeld, gedragen.

09 januari 2019

Op 22 januari 2019 is het zover: dan vindt ons tweede ledencongres 'Genereus ambitieus' plaats. We zijn blij dat zoveel van onze leden samenkomen om van gedachten te wisselen over de toekomst van katholiek onderwijs in Vlaanderen.

19 december 2018

Op 22 januari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn tweede ledencongres Genereus ambitieus. We bieden die dag een boeiend programma dat door, voor en met onze leden is uitgewerkt.

Wil jij weten

06 december 2018

De voorbereidingen voor ons tweede ledencongres ‘Genereus ambitieus’ op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen lopen volop.

Pagina's