persbericht

Brussels katholiek onderwijs slaat handen in elkaar om lerarentekort aan te pakken

di 7 juni 2022
Om meer Brusselaars warm te maken voor het lerarenberoep in de eigen stad, bundelen Odisee Hogeschool, KU Leuven Campus Brussel, LUCA School of Arts Campus Brussel en Katholiek Onderwijs Vlaanderen de krachten.

Om meer Brusselaars warm te maken voor het lerarenberoep in de eigen stad, bundelen Odisee Hogeschool, KU Leuven Campus Brussel, LUCA School of Arts Campus Brussel en Katholiek Onderwijs Vlaanderen de krachten. Lerarenopleidingen, scholen en pedagogische begeleiding willen zo de instroom in de lerarenopleidingen versterken en verbreden, en de kwaliteit van opleiding, aanvangsbegeleiding en professionalisering verhogen. De samenwerking wordt vandaag voorgesteld tijdens het evenement ‘De leraar in Brussel. 50 jaar KOCB’.

“Het lerarentekort is de grootste bedreiging voor de onderwijskwaliteit, vooral in Brussel. We verwachten een groter urgentiebesef vanuit de politieke overheid, maar als Brussels onderwijsveld blijven we niet aan de kant staan en gaan we ook zelf over tot actie”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Door Brussel uit te dragen als een trendsetter en unieke werkplek voor leraren verbeteren we de maatschappelijke beeldvorming rond het lerarenberoep.”

Talentscouting van Brusselse leraren

sla link op in klembord

Het lerarentekort laat zich het sterkst voelen in grootstedelijke contexten zoals in Brussel, met momenteel 200 openstaande vacatures. Daarbij wordt onze hoofdstad geconfronteerd met een beperkte doorstroom van Brusselse scholieren naar de lerarenopleiding. Een betere samenwerking tussen Brusselse scholen en lerarenopleidingen moet soelaas bieden. Ook kan het Brussels onderwijs het potentieel van zij-instromers, mensen met een eerdere carrière buiten de schoolmuren, beter benutten.

“Voor ons als co-hogeschool is het een erg belangrijk signaal dat we rond deze problematiek de krachten bundelen”, zegt Ann Verreth, algemeen directeur van Odisee. “Hoewel de uitdagingen in Brussel momenteel het grootst zijn, kunnen we tegelijk met deze samenwerking het voorbeeld geven voor de rest van Vlaanderen en Brussel. Het beroep van leraar is en blijft een prachtig beroep en dat merken we aan alle jonge studenten die jaarlijks de keuze maken om op Odisee een lerarenopleiding te volgen. Het engagement om voor veel kinderen – zeker in kansarme regio’s in Brussel – dagelijks het verschil te maken is iets wat we dag in dag uit zien bij onze studenten. Zij zijn de meest gemotiveerde ambassadeurs voor een job in het onderwijs en dat willen we samen blijven uitdragen”.

“Onze tien verkorte educatieve masteropleidingen laten zij-instromers toe om een vlotte omschakeling te maken naar het onderwijs. Een flexibel traject over één of meerdere jaren is mogelijk, waarbij kwaliteitsvol onderwijs voorop staat. Zo bouwen we met alle partners een gedifferentieerd aanbod voor alle doelgroepen uit”, zegt Tom Van Puyenbroeck, academisch beheerder van KU Leuven Campus Brussel.

“Voor het basisonderwijs is het belangrijk om de vraag naar leraren en hun instroom in onze scholen blijvend in kaart te brengen. Van daaruit kunnen we dan, in samenwerking met Brusselse middenveldorganisaties en overheden, nieuwe initiatieven ontwikkelen om leraren aan te moedigen om in Brussel te komen en te blijven werken”, zegt Christel Herbosch, opdrachthouder KOCB, namens de katholieke basisscholen.

Jonge leraren ondersteunen in de Brusselse context

sla link op in klembord

Vele startende leraren ervaren een praktijkschok wanneer ze de werkvloer betreden. Om die te milderen, zet de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen sinds kort sterker in op aanvangsbegeleiding. Ook in de Brusselse onderwijscontext wordt hiervoor nauwer samengewerkt.

“Uit internationaal onderzoek blijkt dat Vlaamse en Brusselse leraren het minst van hun collega’s professionalisering volgen, wat hen nochtans kan helpen om sterker te worden in hun job. Daarom hebben we bijkomend aandacht voor startende leraren”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Onze scholengemeenschap vertrekt vanuit diversiteit als sterkte en wil een toekomst blijven bieden aan de Brusselse leerling”, zegt Maïté Schiepers, coördinerend directeur van scholengemeenschap Sint-Gorik secundair onderwijs. “Het inzetten op deskundige ondersteuning van leraren in de scholen in Brussel, de zoektocht naar rolmodellen, meer kleur in de leraarskamer… blijft een uitdaging. De lerarenopleiding en pedagogische begeleiding worden als partners meegenomen bij dit proces. We willen elk personeelslid maximaal groeikansen geven binnen een multiculturele schoolcontext en optimaal ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de leraar met goesting in Brussel blijft werken.”