Procedure voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs

De voordrachten voor de directiecommissies voor het basis- en buitengewoon onderwijs gebeuren door de regionale directievergaderingen.

Directiecommissie basisonderwijs

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen

Met representativiteit wordt bedoeld: grote en kleine scholen, scholen van grote en kleine schoolbesturen, scholen gelegen in grootsteden, periferie en meer landelijke gebieden, verschillende finaliteiten, doorstroom-, campus- en domeinscholen, studiedomeinen, types en opleidingsvormen, directeurs en coördinerend directeurs, gender …

Op basis van die twee principes dragen de regionale directievergaderingen 6 vertegenwoordigers per regio voor.

Die voordrachten gebeuren uiterlijk op 14 juni om 12 uur bij marijke.vanbogaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen via dit voordrachtformulier. De voordrachten worden door de raad van bestuur op een extra vergadering op 20 juni bekrachtigd.

Directiecommissie buitengewoon onderwijs

Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen

Met representativiteit wordt bedoeld: grote en kleine scholen, scholen van grote en kleine schoolbesturen, scholen gelegen in grootsteden, periferie en meer landelijke gebieden, verschillende finaliteiten, doorstroom-, campus- en domeinscholen, studiedomeinen, types en opleidingsvormen, directeurs en coördinerend directeurs, gender …

Op basis van die twee principes dragen de regionale directievergaderingen 4 vertegenwoordigers per regio voor. Er wordt in de mogelijkheid voorzien tot coöptatie in functie van kleine types.

Die voordrachten gebeuren uiterlijk op 14 juni om 12 uur bij marijke.vanbogaert [at] katholiekonderwijs.vlaanderen via dit voordrachtformulier. De voordrachten worden door de raad van bestuur op een extra vergadering op 20 juni bekrachtigd.