Bestuurs- en overlegstructuur

Maximale transparantie en efficiëntie!

In de bestuur- en overlegstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen streven we naar maximale transparantie en efficiëntie. Via de besluit- en overleg-structuur worden overleg en inzichten uit het werkveld en uit Vlaanderenbrede expertise- en beleidsvorming op elkaar betrokken.