Een gesubsidieerd personeelslid moet een vereist, een voldoende geacht of ten minste een “ander” bekwaamheidsbewijs bezitten: enkel dan zal het salaristoelagen ontvangen van de overheid, en enkel op die voorwaarde kan het worden aangesteld door het bestuur.

Over welke bekwaamheidsbewijzen het gaat, is door de overheid wettelijk vastgelegd, en kan je raadplegen via de website http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.  Voor alle toelichtingen daarbij kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen)