Beheerder (internaat)

In een internaat ligt de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding bij de beheerder. Hij bekleedt een bevorderingsambt, en staat daarmee op dezelfde hoogte als de directeur van een school of een centrum voor volwassenenonderwijs.

Verdere informatie hierover vind je onder de thema’s AmbtenTijdelijke aanstelling en Vaste benoeming