Bediendepersoneel

In het Paritair Comité 225 en het Paritair Subcomité 225.01 Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap worden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) gesloten met betrekking tot de verloning en arbeidsvoorwaarden van het bediendepersoneel.

Verdere informatie hierover vind je onder het thema Contractuele personeelsleden