Nieuws over Zill

Hieronder kan je al het nieuws raadplegen dat over het leerplan Zin in leren! Zin in leven! is verschenen.

12 december 2018

Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen heel wat ondersteunend materiaal aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. Deze week voegden we deze materialen toe aan ons aanbod:

28 november 2018

Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond een gesprek plaats met de onderwijsinspectie basisonderwijs. De inspectie bevestigde nadrukkelijk dat de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs onverkort blijven gelden.

26 juni 2018

Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren beschrijven we in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zin in leren!

18 juni 2018

Uit de peilingsproef Frans, die vorig jaar bij een tweeduizendtal zesdeklassers werd afgenomen, blijkt dat een aantal resultaten voor begrijpend lezen en vormcorrectheid bij spreken voor verbetering vatbaar is. Voor leraren die zich willen verdiepen in de didactische aanpak van de verschi

30 mei 2018

Op dinsdag 19 juni publiceert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een update van de LeerplanSite! De belangrijkste aanpassingen zijn:

30 mei 2018

Al heel wat scholen gaan de uitdaging aan en nemen deel aan de Zill kick-off. Doet jouw school ook mee?

16 mei 2018

Vanaf 1 september 2018 kan elke basisschool starten met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Dat willen we in de kijker plaatsen. Heb jij een lerarenteam met zin in leren! zin in leven? Of ben je als directeur zelf al gebeten door de Zill-microbe? Dan is dit iets voor jouw school!

17 april 2018

Op 20 september 2017 keurde de Vlaamse overheid het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven! (Zill), goed. Zin in leren!

Pagina's