Ondersteunend materiaal bij de implementatie vanuit Zill? Ziezo

Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren worden beschreven in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zill rekening houden met die factoren.

In functie daarvan is ondersteunend materiaal voor de implementatie vanuit Zill? Ziezo! beschikbaar. Zo zijn er onder meer tools ontwikkeld om de beïnvloedende factoren te verkennen, een plan van aanpak op te maken, het implementatieproces te evalueren ...