Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs

Momenteel wordt er in 93 scholen onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) georganiseerd. Jongeren van 12 tot 18 die pas toekomen in Vlaanderen en die de onderwijstaal nog niet kennen, kunnen in OKAN een taalbad krijgen. Daarbij wordt ook gepeild wat de interesses en capaciteiten zijn van elke jongere om hem te laten doorstromen naar de studierichting in het vervolgonderwijs die daar best op aansluit.

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs

27 mei 2020

De ex-OKAN-leerling heeft in de coronatijd via onderwijs op afstand verder gewerkt aan zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid. Toch heeft de leerling in deze periode vaak minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving en minder de Nederlandse taal gehoord, gelezen, gesproken en geschreven. Dit heeft invloed op zijn tweedetaalverwerving.

22 november 2017

Op 1 oktober 2017 waren er 5 263 leerlingen in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). Veel van die kinderen komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak. Ze hebben hun families achtergelaten of zijn in handen gevallen van mensensmokkelaars. Ze kampen met angsten en depressies en naar school gaan is dan niet altijd prioritair.

04 juli 2017

De universiteiten van Gent, Antwerpen en de KU Leuven voerden van september 2014 tot augustus 2016 een evaluatieonderzoek over de organisatie en de knelpunten van onderwijs aan anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. Op het moment waarop het onderzoek afgesloten werd, was de asielcrisis in volle gang. Het rapport houdt dus geen rekening met de cijfers en de gevolgen van de laatste crisis.

26 april 2017

Deze vragen om uitleg van onderwijscommissaris Kathleen Krekels hadden een voorgeschiedenis. In de plenaire vergadering van 20 april 2016 (cf.

09 november 2016

Het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) zet niet alleen in op het aanleren van het Nederlands, maar zorgt ook voor rust, regelmaat en de nodige menselijkheid. Maar ook na de onthaalschool blijft het belangrijk dat de anderstalige jongeren verder opgevolgd worden en een passend leertraject kunnen volgen. Daarin speelt een vervolgcoach een belangrijke rol.

12 oktober 2016

Het aantal kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs die niet het Nederlands als thuistaal hebben, blijft stijgen, zo stelde onderwijscommissaris Vera Celis. Ze wilde van de minister horen welke specifieke beleidsintenties die had om eventueel nog in deze legislatuur de taalachterstand niet te laten groeien.

21 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een vraag over een ander thema uit de recente Onderwijsspiegel, waarmee blijkbaar iets aan de hand is, met name het onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. De uren in kwestie werden in het verleden niet volledig gebruikt waarvoor ze bedoeld waren, zo bleek.