Algemene pedagogische reglementeringen

  • APR 1 - Het persoonlijk werk van de leerling
  • APR 2 - De begeleidende klassenraad in de loop van het schooljaar - De begeleidende klassenraad in de loop van het schooljaar
  • APR3 - De delibererende klassenraad op het einde van het 1ste en 2de leerjaar A of B van de eerste graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs
  • APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad
  • APR 4 - Het goed gebruik van de schooltijd
  • APR 5 - Documenten bij de lesvoorbereiding 

Er bestaan vijf “Algemene Pedagogische Reglementeringen” (APR). Deze teksten geven bij een aantal pedagogisch-didactische onderwerpen enerzijds reglementaire aandachtspunten, die een hulp zijn voor de correcte toepassing van de vigerende reglementering, en anderzijds aanbevelingen, die ter ondersteuning worden aangereikt. Ze zijn dus eigenlijk geschreven om de leraar te helpen bij zijn taak. In feite zou elke leraar deze teksten moeten bezitten en geregeld raadplegen, samen met collega’s, in de vak-vergadering. Deze teksten worden geregeld geactualiseerd en zijn onontbeerlijk als inspiratie bij het schoolgebeuren. Zij zijn bedoeld als uitgangspunt voor de school om eigen accenten te leggen in het schoolproject. Ze worden verder geconcretiseerd in het arbeidsreglement van de school.