Agenda directeur-generaal

11 mei 2016

De studentenraad van de lerarenopleiding UCLL in Heverlee met als onderwerp “Leerkracht, een ondergewaardeerd beroep?” Op de agenda staan o.a.: de eindtermen, leerplannen, hervorming onderwijs, taken van de leerkracht, verloning, opleiding, werkzekerheid en werkgelegenheid, ...  

10 mei 2016

Plaats van afspraak: F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

09 mei 2016

Plaats van afspraak: Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

02 mei 2016

Reeds 10 jaar nemen de leerlingen van dit college deel aan activiteiten in bestaande socioculturele, onderwijs-, welzijns- en gezondheidsorganisaties in de regio.

02 mei 2016

Op de studiedag “Tussen Credo en Amen: Geloven als opdracht en overgave” over de uitdagingen van hedendaags geloven leidt prof. dr. Lieven Boeve de werksessie “Geloven in dialoog: de christelijke stem”.
Deze studiedag vindt plaats in de Promotiehal van de KU Leuven.

30 april 2016

Op zaterdagnamiddag 30 april pitchen de winnende jongerenteams van het project van de Koning Boudewijnstichting de ‘School van de toekomst’ hun voorstel voor een uitgenodigd publiek van stakeholders, beleidsmakers, leerkrachten en ouders. Prof. dr. Lieven Boeve zal aanwezig zijn bij de publieke afsluiting van de 2-daagse.

29 april 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan de feestzitting van het eerste niveau-overstijgend BOS-bestuur in Limburg in het gewoon katholiek onderwijs. BOS staat voor Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting.
Plaats van de feestzitting: Ursulinenstraat 2 te Herk-de Stad.

29 april 2016

Hogeschool UC Leuven-Limburg wil haar studenten voorbereiden om actief deel te nemen aan een complexe en diverse samenleving en nemen ze het voortouw om antwoorden te zoeken op actuele vragen naar zingeving, pluralisme en diversiteit in al haar vormen.

27 april 2016

Op deze vergadering van schoolbesturen zal prof. dr. Lieven Boeve meer uitleg geven over de katholieke dialoogschool en de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

26 april 2016

Deze voormiddag brengt prof. dr. Lieven Boeve een bezoek aan het BuBaO-Spermalie, Snaggaardstraat 9 te Brugge.

Pagina's