Agenda directeur-generaal

20 januari 2019

Op zondag 20 januari 2019 kan je van 10u tot 11u op Klara luisteren naar het programma “Berg en Dal” met directeur-generaal Lieven Boeve als gast.

18 januari 2019

Op de academische zitting ter gelegenheid van de renovatie van de gebouwen van de Visitatie Basisschool houdt directeur-generaal Lieven een toespraak over de katholieke dialoogschool.

Nadien worden de gerenoveerde gebouwen ingewijd door Mgr. Van Looy, bisschop van Gent.

16 januari 2019

Op uitnodiging van mevrouw An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs voor het bisdom Brugge, is directeur-generaal aanwezig op de nieuwjaarsreceptie die plaats vindt in d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te 8310 Assebroek.

15 januari 2019

Vandaag verwelkomt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de nieuwe directies basisonderwijs van de regio Oost-Vlaanderen. Directeur-generaal Lieven Boeve houdt een korte toespraak.

14 januari 2019

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de studiedag “Jongeren in de godsdienstles. Van weerstand naar nieuwe onbevangenheid in zin-zoeken?” die plaats vindt in de Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22 te 3000 Leuven.

13 december 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve, pedagogisch directeur Machteld Verhelst en secretaris-generaal Chris Smits zijn aanwezig op het afscheidsfeest van administrateur-generaal Guy Janssens, Agentschap voor Onderwijsdiensten dat plaats vindt in het Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 te Brussel.

10 december 2018

Ook op de open COBES-vergadering voor alle besturen van de regio Oost-Vlaanderen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering en de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

Deze vergadering vindt plaats in Marialand 31, 9000 Gent.

05 december 2018

Samen met een aantal leden van het directieteam en de pedagogische begeleiding bezoekt directeur-generaal de Dene Magna school, te Gloucestershire (UK). Zij krijgen inzicht in het Brits onderwijssysteem en ervaren hoe Dene Magna haar onderwijskundig beleid opzet en in de praktijk brengt.

04 december 2018

Op de open COBES-vergadering voor alle besturen van de regio West-Vlaanderen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering en de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

Deze vergadering vindt plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 - 8310 Brugge-Assebroek.

01 december 2018

Deze namiddag is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op het colloquium over de relatie tussen filosofie en onderwijs waarmee het emeritaat van prof. Luc Braeckmans wordt gevierd.

Deze viering vindt plaats in het Hof van Liere, F. de Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Pagina's