Agenda directeur-generaal

12 juli 2019

Op 12 juli bezoekt Lieven Boeve de tentoonstelling van het experimenteel artistieke multimediaproject ‘Geliefde lichamen’ van Sander Vloebergs. Oogmerk van deze jonge theoloog-choreograaf is de academische, religieuze en artistieke gemeenschap in dialoog te brengen. Deze tentoonstelling gaat door in KADOC, Vlamingenstraat 39 te Leuven.

11 juli 2019

Op 11 juli neemt Lieven Boeve deel aan de plechtigheid op het Brusselse stadshuis naar aanleiding van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

22 juli 2019

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan het onderwijsdebat, georganiseerd door Eric Goeman & Trefpunt vzw bij gelegenheid van de Gentse Feesten. Dat vindt plaats op 22 juli, tussen 14.00 uur en 17.30 uur, in de Miry Concertzaal van het Koninklijk Conservatorium in Gent (Biezekapelstraat 9 – Gent). Geïnteresseerden kunnen het debat gratis bijwonen!

25 juni 2019

Rondleiding en gesprek met de directie.

15 juni 2019

Kris Florquin gaat met pensioen na 28 jaar directeur te zijn geweest. Op de afscheidsviering in het Vrij Technisch Instituut, Brabançonnestraat 18 te Leuven is ook directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig.

15 juni 2019

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan het Startevent n.a.v. de fusie tussen de CVO's Qrios, VTI Leuven en Hageland Aarschot dat plaats vindt in de Limburghal, Jaarbeurslaan 6 te Genk.

13 juni 2019

Deze vooravond geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming en het nascholingsaanbod 2019-2020.

12 juni 2019

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

11 juni 2019

Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

25 mei 2019

Het directieteam en het schoolbestuur van de Sint-Paulusschool campus College wuiven vandaag algemeen directeur Jean-Marie Noreillie feestelijk uit. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig bij de viering die plaats vindt in de sporthal van het College, Stationsstraat 85 te 8790 Waregem.

Pagina's