Onderwijsverstrekkers vragen én nemen maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan

De Vlaamse onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers) verwachten maatregelen op korte en middellange termijn om het lerarentekort op te lossen. Ook nemen ze zelf initiatieven die de problematiek kunnen verhelpen.
do 14 juli 2022

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs

Vandaag sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de vraag tot vernietiging van de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Die vraag werd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met 113 schoolbesturen en ouders en leerlingen ingediend. Het Hof volgt de argumentatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de hele lijn en besliste de eindtermen te vernietigen. Dit is een historisch arrest, het Grondwettelijk Hof bevestigt met het hoogste gezag dat de vrijheid van onderwijs een van de steunpilaren is van de Belgische democratische rechtstaat. Hier vind je het arrest van het Hof, hier het korte persbericht.
do 16 juni 2022

Brussels katholiek onderwijs slaat handen in elkaar om lerarentekort aan te pakken

Om meer Brusselaars warm te maken voor het lerarenberoep in de eigen stad, bundelen Odisee Hogeschool, KU Leuven Campus Brussel, LUCA School of Arts Campus Brussel en Katholiek Onderwijs Vlaanderen de krachten.
di 7 juni 2022

Scholen verliezen 300 miljoen euro door aanhoudende besparingen

Niet alleen bedrijven en gezinnen verliezen koopkracht, ook scholen hebben steeds minder middelen ter beschikking. Met 20 tot 40% aan koopkrachtverlies in de periode 2008-2022 zien scholen hun financiële middelen drastisch slinken terwijl de uitdagingen voor het onderwijs nooit zo groot zijn geweest.
di 24 mei 2022

Rapport praktijkcommissie eindtermen brengt onderwijs geen stap verder

Het rapport van de praktijkcommissie die de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen moet opvolgen blijkt een maat voor niets. De commissie maakt niet waar wat ze beloofde: een evaluatie na één schooljaar, zodat de nodige bijsturingen aan de eindtermen kunnen gebeuren voor de derde graad ermee aan de slag gaat.
ma 2 mei 2022

Oorlog in Oekraïne: het katholiek onderwijs blijft niet aan de kant

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne is op gang. Daarbij zitten heel wat kinderen en jongeren die tijdens hun verblijf in Vlaanderen en Brussel op school les zullen volgen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen vinden we dat elke leerling het recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs, ook de meest kwetsbare. In het verleden richtten we hiervoor het netwerk ‘Laat ze Leren’ op, specifiek voor kinderen van vluchtelingen zonder papieren die in een langdurige asielprocedure zitten. Ook nu geven heel wat van onze scholen aan dat ze hun verantwoordelijkheid willen opnemen.
do 10 maart 2022