‘Zin in leren! Zin in leven!’ (Zill)

Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd door de Vlaamse regering en wordt vanaf 1 september 2018 officieel gebruikt als leerplan voor katholiek basisonderwijs.

Vanaf 1 september 2018 vervangt dit leerplanconcept de leergebiedgebonden leerplannen voor het basisonderwijs. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.