‘Zin in leren! Zin in leven!’ (Zill)

Zin in leren! zin in leven!, het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs is in volle ontwikkeling. 

Vanaf 1 september 2018 zal dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het basisonderwijs vervangen. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.