Overheidsopdrachten

Sinds 1 juli 2013 zijn alle schoolbesturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs volledig onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten.

Inleiding tot de overheidsopdrachten

 

Informatie per thema

 

Nieuwe wet op de overheidsopdrachten

Op 14 juli 2016 werd de nieuwe wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Voorbeeldteksten en clausules

 

Nuttige links