Nieuws

 • 22 maart 2017

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar interdiocesane proeven (IDP). 64 procent van onze vierdeklassers (ruim 27 000 leerlingen) neemt dit jaar deel aan IDP4. 86 procent van onze laatstejaars (bijna 34 000 leerlingen) neemt deel aan IDP6.

 • 20 maart 2017

  We werden de voorbije weken en maanden gecontacteerd door directeurs met vragen en bezorgdheden naar aanleiding van de start van het schooljaar. Dat valt dit jaar samen met het islamitische Offerfeest. In onze nieuwsbrief hebben we tot drie keer toe verwezen naar de richtlijnen daarover: moslimleerlingen hebben het recht die dag het feest te vieren. Ze zijn dan gewettigd afwezig.

 • 17 maart 2017

  In haar advies over een toekomstplan voor het basisonderwijs van 8 maart 2017 pleit de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) voor een specifieke masteropleiding voor het basisonderwijs. De Vlor roept de overheid op om versneld werk te maken van het onderzoek naar de opportuniteit en de meerwaarde daarvan.

 • 29 maart 2017

  Heb je ervaring in toetsontwikkeling en voeling met het basisonderwijs? Klinkt het begrip Interdiocesane Proeven (IDP) je bekend in de oren? Ben je bovendien enthousiast over het nieuwe leerplanconcept basisonderwijs? Heb je interesse om de nieuwe evaluatiebox die we de komende periode zullen uitwerken mee vorm te geven? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.

 • 29 maart 2017

  Onderwijscommissaris Vera Celis haalde enkele problematische zaken uit de doorlichting van het Gamefonds (najaar 2016), dat ressorteert onder het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF): “Hoewel projecten voor het leerplichtonderwijs gemiddeld de meeste steun ontvangen, worden er daarvoor relatief weinig aanvraagdossiers gediend.

 • 29 maart 2017

  Op zoek naar leuke spelactiviteiten voor baby’s, peuters en jonge kleuters? Neem dan snel een kijkje op Speelbank.be. Je vindt er niet alleen inspiratie voor tal van speelactiviteiten en speeltips, maar je kunt er ook zelf je favoriete spelactiviteiten toevoegen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd in 2016 partner in het project Speelbank.be.

 • 29 maart 2017

  Het Lerend Inspirerend Eerstegraads Netwerk (LIEN) organiseert op 23 en 24 mei in Blankenberge een congres over het nieuwe leerplan 'Zin in leren!

 • 29 maart 2017

  Het is niet ongebruikelijk dat we in deze fase van een legislatuur (ruim voorbij de helft ervan) te maken krijgen met heel wat opvolgingsvragen. Dat bleek al eerder in deze commissievergadering en zo ook hier met dit interessante thema uit het domein van de overgang van secundair naar hoger onderwijs.

 • 29 maart 2017

  Onderwijscommissaris Jos De Meyer ging met enkele vragen in op het “telefoonboek” van de bekwaamheidsbewijzen, kaartte enkele anomalieën in het huidige systeem aan, legde het verband met statutaire aangelegenheden voor leraren en anderen en ondervroeg de minister over haar eventuele plannen om afwijkingen toe te staan en het huidige systeem aan te passen.

 • 29 maart 2017

  Ook drie vragenstellers over de pestproblematiek: Elisabeth Meuleman, Caroline Gennez en Vera Celis. En alweer een thema waarover in deze commissie al eerder diverse vragen zijn gesteld. Meuleman benadrukte een duidelijk wetgevend kader ter zake, incl. een centraal meldpunt en een kenniscentrum, en meer aandacht voor het thema in de lerarenopleiding.

Pagina's

In dialoog

Jongste editie:
maart 2017

Leeftocht

Jongste editie:
maart 2017