09 september 2015

Net zoals in 2015 organiseert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in samenspraak met het departement Onderwijs en Vorming in 2016 een reeks opleidingen voor scholen die soep en volledige maaltijden aan hun leerlingen aanbieden (al of niet zelf bereid).

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over de overdracht van scholen van het ene naar het andere net.

08 september 2015

Minister Crevits antwoordt op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls over schoolgebouwen die met infrastructuursubsidies zijn gerealiseerd (gebouwd/verbouwd/vernieuwbouwd/ gerenoveerd/ ...) en die worden verkocht.

25 augustus 2015

Structuuronderdelen (1A, 1B, basisopties, beroepenvelden, studierichtingen, specialisatiejaren, Se-n-Se ...) waarvoor leerlingen zijn ingeschreven op 1 oktober 2014 maar niet op 1 oktober 2015, zullen probleemloos op

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in secundaire scholen gewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

We herinneren aan de eerste ronde van de planningsprocedure voor structuurwijzigingen die met ingang van 1 september 2016 in basis- en secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs gerealiseerd zullen worden.

25 augustus 2015

Via de spoedtelling schooljaar 2015-2016 zullen we opnieuw de leerlingenaantallen opgevragen voor het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, evenals voor de internaten. Wij zouden het appreciëren als je ons zo snel mogelijk en uiterlijk op maandagmiddag 7 september 2015 de spoedtellinggegevens bezorgt.

18 augustus 2015

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de veertiende keer zijn jaarlijkse cursus Basiskennis Preventieadviseur Interne Dienst (informeel ook wel “preventieadviseur niveau 3” genoemd).

16 juli 2015

Ward Hadermann geeft zijn carrière een andere wending en verlaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We wensen Ward het beste op het pad dat hij kiest. We zullen hem missen. 

18 november 2013

Naar aanleiding van de goedkeuring door de Vlaamse Regering van de conceptnota ‘Besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen’ is het VSKO ervan overtuigd dat het katholiek onderwijs afspraken moet maken over hoe het zich in de toekomst op het bestuurlijke vlak zal organiseren om in een wijzigende context de volgende decennia kwaliteitsvol katholiek onderwijs te kunnen organiseren.

Pagina's