Seminaries

In het gewoon secundair onderwijs en buso OV4 kunnen vakoverschrijdende opdrachten aan leraars worden toevertrouwd onder de benaming “seminaries”. 

Meer informatie hierover vind je onder het thema Bekwaamheidsbewijzen