16 maart 2020

Hoewel de overheid verwacht dat alle personeelsleden die gezond zijn en niet tot een risicogroep behoren, op school komen werken, maak je concrete afspraken daarover in het bevoegde onderhandelingscomité.

10 maart 2020

Naast het lerarentekort, dat tot allerlei spanningen en problemen leidt, is er ook nog een specifiek probleem met schooldirecteurs die langdurig uitvallen wegens ziekte (cf. ook het verband tussen beide problemen). Drie vragenstellers over dit thema: Karolien Grosemans, Steve Vandenberghe en Jo Brouns.

10 maart 2020

Een al ouder en belangrijk hogeronderwijsthema (lees: vooral hogescholenthema), via een specifiek Limburgse aanloop aangebracht. Daarover ging de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers. Er bleek, zoals gevraagd, nu een VLHORA-voorstel over een nieuwe regeling van de zgn. onderwijsbelastingseenheden (OBE’s) te bestaan, uiteraard een Vlaanderenbreed voorstel.

10 maart 2020

Ook de tweede vraag van de vergadering had al enige voorgeschiedenis in een andere commissie en zelfs ook in de federale Kamer.

05 maart 2020

De eerste actuele onderwijsvraag in deze plenaire vergadering kwam van Elisabeth Meuleman. Zij ontleende die aan het voornemen van de Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere (voor abonnees) om pilootprojecten op te zetten om een antwoord te bieden op het lerarentekort.

18 februari 2020

De laatste vraag van de namiddag kwam van Elisabeth Meuleman, maar om niet onlogische redenen viel dat gesprek eerder kort uit. Het ging meer bepaald over de besparingen in het secundair onderwijs en wel het deel daarvan dat nog in 2020 gerealiseerd moest worden: 20 miljoen euro. Er was veel ongerustheid daarover op de onderwijswerkvloer, aldus vragensteller Meuleman.

18 februari 2020

Het leek wel of Jean-Jacques De Gucht de rol overgenomen had van

18 februari 2020

Nog een personeelsaangelegenheid, maar met een federaal kantje. De vragensteller die daarover vanuit het onderwijsveld signalen gekregen had, was Katrien Schryvers. Zij schetste deze problematiek: onderwijspersoneelsleden in een langdurig verlofstelsel zijn soms wel bereid om toch een vervanging te doen in hun (of een andere) school, maar allerlei barrières maken dat moeilijk tot onmogelijk.

18 februari 2020

We hadden een week voordien nog maar net een vraag om uitleg gehad over zijinstromers in de lerarenopleiding en de onderwijsambassadeur naast diezelfde ochtend de eerste hoorzitting over “kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten” (N.B.

12 februari 2020

Met leercultuur en levenslang leren zaten we opnieuw bij een belangrijk personeelsthema. Twee vragenstellers nu: opnieuw Loes Vandromme en Annabel Tavernier.

Pagina's