Pastoraal

Zingeving & viering

  • Inspiratie in de praktijk, pastorale steekkaarten

  • Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de adventsperiode een zinvolle tijd te maken en toe te leven naar Kerstmis.

  • Inzet en bezinning hebben elkaar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. 

  • Expliciete haltes, adempauzes, willen wij in de katholieke dialoogschool aanbieden aan alle kinderen en jongeren. Verdiepings- of bezinningsdagen vormen een sterke meerwaarde voor de levensbeschouwelijke- geloofsgroei van de leerlingen.

  • Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

  • Een katholieke school wil aandacht besteden aan alle existentiële ervaringen, ook van verlies, verdriet en rouw. Deze zijn onlosmakelijk met het leven verbonden en raken de hele mens.

  • Pastoraal op school geeft uitdrukking aan de identiteit. Dankzij de pastoraal zweeft het begrip identiteit niet, maar is het geaard, het wordt concreet.