Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs

08 oktober 2019

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.

Concreet: de herfstvakantie 2019 begint officieel op maandag 28 oktober. Als een afwezigheid start op of na maandag 14 oktober, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 4 november aangesteld worden.

Voor het secundair onderwijs actualiseerden we de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Daarnaast is de schematische voorstelling voor het so een handig instrument om na te gaan of een gesubsidieerd personeelslid al dan niet kan vervangen worden.

Voor het volwassenenonderwijs raadpleeg je de mededeling Tijdelijke vervanging van gesubsidieerde personeelsleden in het volwassenenonderwijs en het schema voor het vwo.