Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur oproep 2021

06 januari 2021

Ieder jaar lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor bovenlokale sportinfrastructuur. Die oproep past binnen de ambitie van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen om iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier te laten sporten. Voor 2021 wordt hiervoor in totaal minstens 5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Meer informatie over de projectoproep voor 2021 vind je op onze website.