Prikbord 2019-2020: tekort of overschot aan uren-leraar in het so

16 oktober 2019

In eerdere nieuwsbrieven maakten we melding van het prikbord uren-leraar, een initiatief gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.

Verschillende scholen contacteerden ons de voorbije weken om gebruik te maken van het prikbord. De onzekerheid over het al dan niet beschikken over voldoende uren om alles goed georganiseerd te krijgen, was en is nog steeds een bekommernis van een groot aantal scholen.

Vermits we als makelaar optreden om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, doen we expliciet de oproep om de Dienst Personeel ook in te lichten indien je school nog andere scholen uit de nood kan helpen.

We gaan er steeds van uit dat de ontvangende school zich ertoe verbindt om het schooljaar nadien het geleende aantal uren-leraar terug te bezorgen.

Voor bijkomende info of voor extra meldingen kun je contact nemen met Guy Debusschere.