Nascholing ‘Initiatie in de personeelsreglementering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs’

09 september 2020

Bij de start van het nieuwe schooljaar voorzien we een basisopleiding voor beginnende secretariaatsmedewerkers. We leggen de nadruk op basisprincipes, niet op uitzonderingen. Het theoretische luik heeft betrekking op de verschillende ambten en personeelscategorieën in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden, de omkaderingsmiddelen en de vakken …

Na de theoretische uiteenzetting verschuiven we de focus naar het maken van oefeningen over het toewijzen van opdrachten gebruikmakend van de ponderatietabel, het berekenen van dienstanciënniteit met het oog op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming … 

De nascholing vindt online plaats op dinsdag 13 oktober 2020. Inschrijven kan via nascholing.be