Engagementsverklaring voor een sterk onderwijs

05 december 2019

Naar aanleiding van de PISA-resultaten heeft minister Weyts de onderwijsverstrekkers uitgenodigd tot een gezamenlijk engagement voor onderwijskwaliteit. De minister wil in de eerste plaats inzetten op de versterking van het Nederlands, gestandaardiseerde proeven en ambitieuze eindtermen. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in meerderheid bestaande uit vertegenwoordigers van schoolbesturen, gaat voluit in op die uitnodiging. Ze past immers in de bredere aanpak van kwaliteitsontwikkeling die Katholiek Onderwijs Vlaanderen en haar pedagogische begeleiding voorstaat. Naar aanleiding van eerdere onderzoeksresultaten kwam er immers al een doorgedreven actieplan rond begrijpend lezen, en ook onze nieuwe leerplannen zijn hefbomen voor versterkte onderwijskwaliteit.

Verder apprecieert de raad van bestuur de bereidheid van de minister om over de onderwijsbesparingen in overleg te gaan, en in dat verband ook te spreken over de forse ingreep op de ondersteuning van scholen en schoolteams via de pedagogische begeleiding.