Commissie Onderwijs 01-10-2020 – Digitaal onderwijs

06 oktober 2020

Als tweede vraag van de vergadering nog maar eens over corona en digitaal onderwijs. Sinds de rentree op 21 augustus 2020 was het daarover en over het aangekondigde ICT-plan van minister Weyts al vaker gegaan, maar ook al vóór het zomerreces. Beste lezer, jij weet ongetwijfeld wat ik, ook al vaker, over “herhaling”, zeker over een (te) beperkte tijdsperiode gezien, in deze commissie geschreven heb.

Jean-Jacques De Gucht legde nu het verband met het rapport van het zgn. maatschappelijke relancecomité in het kader van de coronacrisis en met onderzoek van de VUB en UCL, op initiatief van de Koning Boudewijnstichting (KBS). De problematische kwestie dus van de toegankelijkheid tot internet in het kader van afstandsonderwijs.

Karolien Grosemans verwees ook naar het KBS-initiatief, maar voegde nog andere bronnen toe: een Europese enquête van Sanoma Learning en ons eigen pleidooi van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hoe zat het met de rol van de Onderwijsinspectie? Quid met de wetenschappelijke evaluatie? Wat was de stand van zaken rond de aangekondigde conceptnota over digitalisering in het onderwijs?

Opnieuw volgde een relatief lang gesprek met nogal wat herhaling. Het belangrijkste leek mij dat minister Weyts al de contouren van zijn ICT-plan schetste. Hij overliep de vijf strategische doelen, goed voor een 25-tal acties, met professionalisering van leraren als een aparte krachtlijn en met aandacht voor een eventueel statuut voor ICT-coördinatoren, zo bleek naderhand nog. In de loop van november zou de Onderwijsinspectie een eerste evaluatie plannen van al de verzamelde informatie uit de korte doorlichtingen die nu liepen.

Voorts ging het nog over mediawijsheid, over het probleem van vervangingen van niet-zieke, maar in quarantaine gestelde leraren en de relativiteit van de vermelde “hoge” financiële middelen. Over twee weken hoopte de minister zijn ICT-plan klaar te hebben.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de toegang tot laptops en internet voor alle leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs van Jean-Jacques De Gucht en over onderzoeken met betrekking tot digitaal onderwijs in Vlaanderen van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2001-10-2020%20%E2%80%93%20Digitaal%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).