Bezinning voor onderwijsmensen gaat digitaal

09 november 2020

De Bezinning voor onderwijsmensen met Bert Roebben over Volharden in de broosheid. Spiritualiteit in tijden van corona wordt geheroriënteerd naar een digitale bezinning.

Ze vindt plaats op zaterdag 21 november van 14 tot 17.30 uur.

Het recent uitgegeven gelijknamige boek van Bert Roebben vormt de rode draad van zijn verhaal. Iedere deelnemer ontvangt dat boek per post. Wie al ingeschreven was, contacteren we binnenkort. Nieuwe inschrijvingen zijn welkom via het digitale inschrijvingsformulier.

Deelname kost 30 euro.