Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

16 september 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  

16 september 2020

De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Dat tarief bedraagt nu 0,3542 euro per kilometer (in de eerste helft van 2020: 0,3653 euro per kilometer). 

15 september 2020

Doelgroep: opvoeders en beheerders, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren.

Geen voorkennis vereist. Bij voorkeur per duo inschrijven, maar individueel kan ook.

Inhoud:

02 september 2020

We pasten de mededelingen ‘De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling’ aan: gewoon bao, gewoon so

02 september 2020

Er is een update beschikbaar van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie van 2 juli zijn:

26 augustus 2020

Op vraag van vele scholen werkten we twee modelbrieven (basis- en secundair onderwijs) uit die je kunt gebruiken om ouders te informeren over de verschillende pandemiefasen bij de opstart van het nieuwe schooljaar.

26 augustus 2020

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag (vroegere studie- of schooltoelage) voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs (en HBO5 verpleegkunde) betaald binnen het ‘Groeipakket’ (www.groeipakket.be  onder de rubriek ‘participatietoeslag’).  De schooltoeslag zal automatisch toegekend worden via het ‘Groeipakket’.  Ouders moeten dus geen formu

26 augustus 2020

Vanaf 1 september 2020 wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie gereactiveerd voor scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs die behoren tot een scholengemeenschap en voor de centra voor volwassenenonderwijs.

Pagina's