Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

25 november 2020

De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.

24 november 2020

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.

18 november 2020

De mededelingen rond vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internaten

18 november 2020

Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Dat blijft zo. 

Het personeelslid kan voor het opvangprobleem ‘verlof wegens overmacht’ opnemen. In dat geval maakt het eerst gebruik van de bestaande regeling. Dat verlof is beperkt tot vier werkdagen per burgerlijk jaar. 

18 november 2020

Naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief, herhalen we ons bericht uit de extra nieuwsbrief van dinsdag 10 november 2020. 

10 november 2020
  • De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie.
10 november 2020

Om de werkbelasting van de huisartsen te verminderen volstaat het dat het personeelslid een standaardattest bezorgt aan de werkgever in plaats van het afwezigheidsattest. Het medisch attest moet niet meer ingevuld worden en naar het controleorgaan gestuurd worden.

10 november 2020

Wanneer de schoolorganisatie in het gedrang komt, kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking.

10 november 2020

Vanuit virologisch standpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Gespreide lesopdrachten beperk je in de mate van het mogelijke tot twee onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen in onderling overleg tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing.

10 november 2020

Om de heropstart van onze scholen en instellingen na de verlengde herfstvakantie voor te bereiden, kan het zinvol zijn dat MVD-personeel intussen onderhoudsklussen doet, poetswerk verricht … Dat is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk wanneer dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Pagina's