Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

13 februari 2019

De nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen licht toe wanneer een gesubsidieerd studiemeester-opvoeder of beheerder vervangen kan worden.

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

06 februari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019 kwamen meer dan honderd internaatsbestuurders en -beheerders samen voor de kick-off rond integrale kwaliteitsontwikkeling van internaten. Het was een boeiende dag waarop we het Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK) voorstelden en de aanwezige

09 januari 2019

Op dinsdag 23 oktober 2018 werd het Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK) officieel voorgesteld aan het werkveld, in aanwezigheid van minister Crevits. Alle nethoofden ondertekenden de engagementsverklaring vanuit een gedeeld eigenaarschap.

13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde.

16 november 2018

Op de Nationale Studiedag Internaten met als thema ‘Persoonlijke ontwikkeling: het internaat als schatkamer van ontwikkelingskansen’ houdt directeur-generaal de inleidende toespraak over de toekomstplannen voor de internaten.

Deze studiedag vindt plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 te Mechelen.

24 oktober 2018

Op 23 oktober stelde de onderwijsinspectie het Referentiekader Internaatskwaliteit (RiK) voor aan de internaten, in aanwezigheid van minister Crevits. De vertegenwoordigers van de verschillende netten ondertekenden samen een engagementsverklaring.

23 oktober 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, nieuwe vestigingsplaatsen en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaatsen ressorteren onder de interne planningsprocedure.

11 oktober 2018

Op vrijdag 16 november vindt de Vlaanderenbrede studiedag voor internaten plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen met als gastspreker prof. Jelle Jolles, auteur van ‘Tienerbrein’. Het ‘bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling’ is het tweede pedagogische basisdoel uit het Pedagogisch Kader internaten en meteen ons jaarthema voor 2018-2019.

Pagina's