Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

23 mei 2018

Het model van internaatsreglement is geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het model zelf vind je op onze website bij ‘Internaten’ > Administratief-juridisch (aanmelden vereist).

24 april 2018

Wanneer je vzw de fiscale wetgeving niet correct volgt, kunnen de financiële gevolgen zwaar zijn. Deze opleiding laat je kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn:

27 april 2018

Tijdens de regionale studiedag van vorig schooljaar werd je als opvoeder uitgenodigd om anders te kijken naar moeilijk gedrag van jongeren. Vaak is het moeilijke gedrag de enige manier die jongeren hebben om aan te geven dat ze het lastig hebben.

27 april 2018

Een stevige traditie en onmisbaar professionaliseringsmoment voor alle beheerders is het seminarie aan zee.

24 april 2018

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij staan in voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan.

24 april 2018

Als kandidaat bestuurder of startende bestuurder word je wegwijs gemaakt in de taken, verantwoordelijkheden, uitdagingen en mogelijkheden van een bestuur van katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Concreet gaan we in op: 

24 april 2018

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding 'Preventieadviseur interne dienst − basiskennis' bieden we aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de kans om deze basiskennis te verwerven.

24 april 2018

Scholen staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, leerlingen met minder sociale vaardigheden, armoede… Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een proactief antwoord bieden door herstelgericht te werken in een verbindend schoolklimaat.

24 april 2018

Centraal binnen de training staat de vraag: 'Hoe kan ik mijn team (vakgroep, lerarenteam …) in een ontwikkelingsgerichte stand zetten, zodat ze zowel individueel als in groep steeds de kwaliteit van de eigen praktijk blijven ontwikkelen en borgen?'.

24 april 2018

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over onder meer de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening en de gevraagde ratio’s. Na afloop van deze opleiding kun je

Pagina's