Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

02 oktober 2019

Het pedagogisch project van het internaat is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.

19 september 2019

In het recentste nummer van ons tijdschrift In dialoog staat een artikel over het belang van kwalitatief werken aan brede persoonsvorming in onze internaten. Lees het artikel online.

18 september 2019

Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen. (Inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek wees uit dat mindfulness kan zorgen voor een vermindering van stressgerelateerde klachten (depressie, angst …).

10 september 2019

Wil je graag aan de slag met concreet lesmateriaal om je leerlingen op een interactieve wijze te laten kennismaken met de verschillende aspecten van de Europese Unie? Op vrijdag 22 november 2019 organiseren de Educatieve Master Maatschappijwetenschappen en de Faculteit Rechtsgeleerdheider een gratis studiedag aan de KU Leuven.

21 augustus 2019

We actualiseerden de nota Praktische schikkingen aanvangsbegeleiding. De aanvullingen gaan over de organisatie van de aanvangsbegeleiding in de internaten en de centra van het volwassenenonderwijs.

21 augustus 2019

Om planlast te verminderen organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  

20 augustus 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Pagina's