Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

03 april 2020

Kinderen die recht hebben op opvang in een internaat zullen daar in de paasvakantie volcontinu (24/7) verblijven. We lichtten de internaten al in hoe ze zich hier best op voorbereiden.

01 april 2020

Welke internen vangen we op?

26 maart 2020

Onze vijfjaarlijkse Nationale Happening internaten van 29 april kan niet doorgaan. We verplaatsen de happening naar volgend schooljaar. Noteer alvast woensdag 5 mei 2021 in je agenda. Zelfde tijd en zelfde locatie!

26 maart 2020

Het coronavirus heeft gevolgen voor de internaten. Kan het internaat het volledige kostgeld aanrekenen wanneer internen sinds 18 maart naar huis zijn?

26 maart 2020

Met de PeaceCraft game stap je in de schoenen én de smartphone van de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed. Je beleeft zelf hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s ...

19 maart 2020

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste deze namiddag om met de vakbonden cao’s af te sluiten die voor de duur van de coronacrisis werkzekerheid en loonbescherming bieden aan de arbeiders en de bedienden die werkzaam zijn in het vrij gesubsidieerd onderwijs met uitzondering van de hogescholen.

18 maart 2020

Bij het nieuwe thema Arbeidsovereenkomst vind je de nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor de gesubsidieerde personeelsleden. De voornaamste aanpassingen zijn:

16 maart 2020

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet.

16 maart 2020

Internaten maken best goede afspraken met ouders en school omtrent de organisatie van opvang van leerlingen. In de regel gebeurt de opvang tijdens de schooluren door de school en na schooltijd door het internaat.

16 maart 2020

Als er vandaag geen leerlingen kwamen opdagen, dan vraagt de overheid uitdrukkelijk om de school toch open te houden. Zo kun je de opvang verzekeren van leerlingen die de komende dagen opdagen. Uiteraard begrijpen we dat dat met een lokaal af te spreken minimumbezetting is.

Pagina's