Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

08 september 2020

In de nieuwsbrieven 210, 208, 205 en 201 verwezen we naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de prowebsite

07 september 2020

Overweeg je als school om met CLIL (Content and Language Integrated Learning) te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 30 september 2020 van 14 tot 15.30 uur een online infosessie. De infosessie omvat een korte intro rond CLIL en de opstart van een CLIL-traject en nadien de mogelijkheid om vragen te stellen en gerichte antwoorden te krijgen.

03 september 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verneemt van een aantal scholen en centra dat het naar aanleiding van COVID-19 moeilijker is om bedrijven te vinden voor stage, leren en werken en duaal leren. Om onze scholen gericht te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, willen we deze problematiek op korte termijn beter in kaart brengen.

02 september 2020

Tot onze spijt zien we geen mogelijkheid om ééndaagse of meerdaagse bezinningsdagen te laten plaatsvinden buiten de school zolang de opschorting van extramuros-activiteiten voor het secundair onderwijs van toepassing is. Dat geldt dus al zeker voor het eerste trimester.

02 september 2020

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het voor een groot aantal scholen nog altijd zoeken naar uren om alle opdrachten in te vullen.  Scholen kunnen uren overdragen naar het volgende schooljaar (‘bufferen’) maar zij kunnen die ook overdragen naar andere scholen die ze op dat ogenblik meer dan nodig hebben.  Dit gebeurt al jaren als algemeen solidariteitsprincipe.

02 september 2020

We pasten de mededelingen ‘De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling’ aan: gewoon bao, gewoon so

02 september 2020

Er is een update beschikbaar van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie van 2 juli zijn:

02 september 2020

De modernisering so van de 2de en de 3de graad is een veelzijdig verhaal en betreft zowel een vernieuwing van structuur als inhoud. In aanloop naar de start van de modernisering in de 2de graad op 1 september 2021 voorzien we verschillende initiatieven ter ondersteuning van schoolbesturen, directies en leraren.

27 augustus 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwtikkelde ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2, twee onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de 1ste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient om de, in de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.

Pagina's