Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

29 januari 2020

Kort na de kerstvakantie hadden enkele kranten melding gemaakt van het cijferwerk van onze collega Gino De Meester i.v.m. leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 februari 2019 van studierichting veranderden in het secundair onderwijs. Jan Laeremans en Hannelore Goeman maakte er beiden een vraag om uitleg van. Hoe kon een en ander verbeterd worden aan dat zgn. watervalsysteem (cf.

24 januari 2020

De vijfde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op 10 maart 2020 zoomt in op de realiteit van Content and Language Integrated Learning anno 2020.

23 januari 2020

Op vraag van een aantal scholen dient Katholiek Onderwijs Vlaanderen een leerplan voor de basisoptie Opstroomoptie B-stroom in. De Opstroomoptie kan immers een zinvolle piste zijn voor ex-OKAN-leerlingen die de OKAN-klas hebben verlaten.

22 januari 2020

Syntra Vlaanderen organiseert verschillende vormingssessies voor trajectbegeleiders over de eerder administratief-juridische kant van duaal leren. Er is een basisvorming over erkenningen en overeenkomsten en een uitbreidingsvorming over overeenkomsten.

22 januari 2020

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

16 januari 2020

In de maand maart organiseren we in elke regio een inforonde voor het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend. Er is geen inforonde voor het basisonderwijs.

Meer info en inschrijven:

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

16 januari 2020

De huidige beleidscontracten tussen school en CLB lopen eind dit schooljaar af. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt.

15 januari 2020

Ten slotte nog een àndere vraag om uitleg over eindtermen. Het ging ook over een beslissing van de Vlaamse regering van 20 december 2019. Op de website met de regeringsbeslissingen was te lezen: “De procedure voor aanvraag tot gelijkwaardigheid van eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen is vastgelegd in de Codex Secundair Onderwijs.

15 januari 2020

Koen Daniëls herinnerde iedereen aan het Decreet einddoelen van vorige legislatuur. Intussen waren er eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en die moesten de schoolbesturen (al of niet via hun verenigingen) dan gebruiken om daarmee, indien gewenst, eigen leerplannen te maken in het kader van hun eigen pedagogisch project.

Pagina's