Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

21 augustus 2019

Vanaf 1 september is er een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 (de zogenaamde “kleine types”). Dat nieuwe mechanisme wordt losgekoppeld van het omkaderingsmechanisme van de ondersteuningsnetwerken.

21 augustus 2019

We maakten een overzicht van de wijzigingen aan de regelgeving die betrekking hebben op leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Je vindt er meer informatie over onder andere:

21 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2, onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen.

21 augustus 2019

Om planlast te verminderen organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen net zoals de vorige schooljaren niet langer een eigen leerlingentelling bij haar scholen. Wel vragen we alle scholen om bij de start van het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk de leerlingengegevens in hun schooladministratiepakket in te geven en via Discimus aan AgODi door te geven.  

21 augustus 2019

Op donderdag 26 september 2019 vieren we in heel Europa de Europese Dag van de Talen. Waarom is taal zo belangrijk voor de economie en op sociaal vlak? Het Europese Dag van de Talen-congres met als titel ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’ geeft je de kans om daarover te discussiëren en kennis te maken met toonaangevende voorbeelden.

21 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

21 augustus 2019

Wil je graag je leerlingen vormen tot inspirerende burgers en de maatschappij binnenbrengen in de klas? Wil je bestaande sociale projecten sterker verankerd zien in je school? Dan is Community Service Learning (CSL), een pedagogische werkvorm waarin dienen, leren en reflecteren centraal staan, echt iets voor jou. 

21 augustus 2019

Tijdens het schooljaar 2019-2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons.

21 augustus 2019

In cao XI is opgenomen dat een 'pilootproject lerarenplatform' wordt gelanceerd om meer tijdelijke leraren een schooljaar werkzekerheid te bieden. Het pilootproject werd met één schooljaar verlengd door onderwijsdecreet XXIX.

20 augustus 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs en HBO 5-verpleegkunde betaald binnen het Groeipakket. Die schooltoeslag wordt automatisch toegekend vanaf september 2019. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Pagina's