Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

26 februari 2020

Een aantal scholen gaat vandaag aan de slag met het nieuwe leerplan Artistieke vormingArtistieke vorming wil bij leerlingen een brede esthetische gevoeligheid ontwikkelen voor cultuur en haar expressiemogelijkheden.

20 februari 2020

Sinds schooljaar 2016-2017 nemen jaarlijks duizenden leerlingen deel aan het instrument Columbus, om hen te ondersteunen in de belangrijke keuze voor een studie in het hoger onderwijs. Het Vlor-overlegplatform SOHO is nieuwsgierig naar de ervaringen van leraren met het exploratie-instrument Columbus. Het Columbusteam ontwikkelde een vragenlijst om daarnaar te polsen.

19 februari 2020

Op 21 februari nodigen we iedereen uit om de taaldiversiteit in onze maatschappij extra in de kijker te zetten. Unesco riep reeds in 1999 deze dag uit tot de internationale dag van de thuistalen. Er wordt opgeroepen tot respect en positieve aandacht voor alle talen die in gezinnen worden gesproken.

18 februari 2020

De laatste vraag van de namiddag kwam van Elisabeth Meuleman, maar om niet onlogische redenen viel dat gesprek eerder kort uit. Het ging meer bepaald over de besparingen in het secundair onderwijs en wel het deel daarvan dat nog in 2020 gerealiseerd moest worden: 20 miljoen euro. Er was veel ongerustheid daarover op de onderwijswerkvloer, aldus vragensteller Meuleman.

18 februari 2020

Aan de hand van de recente viering van 40 jaar tweedekansonderwijs (tko) wees Koen Daniëls op een aandachtspunt in de speech van secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming Ann Verhaegen bij die gelegenheid?

18 februari 2020

Iets delicater dan de cyberveiligheid waren deze vragen om uitleg van Roosmarijn Beckers en Jean-Jacques De Gucht, waarmee nog maar eens duidelijk werd hoe sommige politici denken over vrijheid van onderwijs.

18 februari 2020

Na de, zij het beperkte, commotie bij de vragen over de traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, was het tijd voor een opvolgingsvraag van Annabel Tavernier.

18 februari 2020

Drie vragenstellers (Elisabeth Meuleman, Loes Vandromme en Hannelore Goeman) over een thema met een hele voorgeschiedenis in de vorige legislatuur, maar hun soortgelijke vragen nu vonden wel een rechtstreekse aanleiding in de beslissing van minister Weyts om de projectsubsidies voor traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen, een initiatief van toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits, stop t

19 februari 2020

De leden van onze directiecommissie secundair onderwijs namen het initiatief om enkele bekommernissen te delen met het kabinet van de minister.

21 februari 2020

 

 

Samen met de Antwerpse schepen van onderwijs Jinni Beels brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de school Stella Maris, waar binnen het domein STEM een vrij unieke opleiding Tandtechniek en Optiek aangeboden wordt. Ze krijgen er onder meer een rondleiding in de ateliers. Secundaire school Stella Maris, Stella Marisstraat 2 in Merksem.

Pagina's