Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

22 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken.

22 september 2015

Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen opnieuw uren-leraar via overdracht uitlenen aan andere scholen die een tekort aan uren hebben. Alle scholen die uren wilden ontlenen, zijn ondertussen bediend door de scholen die uren op het prikbord hadden geplaatst. Het aanbod bleek uiteindelijk iets groter dan de vraag.

21 september 2015

We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties:

24 september 2015

Directeur-generaal Lieven Boeve en de heer G. Monard (ere-secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs) nemen deel aan dit forumgesprek, gemodereerd door prof. Bieke De Fraine (Onderwijseffectiviteit en –evaluatie KUL). Het forumgesprek vindt plaats in de Willem van Croyzaal, convent van Chièvres, Groot Begijnhof Leuven.

 

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 9 en 16 september 2015 verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die medede

14 september 2015

We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties:

11 september 2015

UCL Leuven-Limburg biedt een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht aan in de vorm van een postgraduaat. De doelgroep: individuele leraren en schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die dit overwegen te doen in de nabije toekomst.

09 september 2015

Omdat het nodig blijft om het onderwijsveld te sensibiliseren voor het voeren van een talenbeleid, integreert de onderwijsinspectie vanaf dit schooljaar het onderzoek van (aspecten van) het talenbeleid in de huidige doorlichtingsaanpak.

Pagina's