Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

17 december 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een verdiepende nascholing 'Autisme en … samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving' op 14 januari 2016 in de Guimardstraat 1, 1040 Brussel met een terugkom-halve-dag op 23 februari 2016 in Antwerpen (voormiddag) of Gent (namiddag).

15 december 2015

Het aantal aanvragen voor (externe: dus tegen betaling) logopedische hulp stijgt. Ouders zouden daartoe beslissen omdat de zorg op school onvoldoende zou zijn.

15 december 2015

Deze interessante vraag, die overigens helemaal niet nieuw is, kwam voort uit PISA-2012 en werd gesteld een dag voor nog ander verwant onderzoek zou worden voorgesteld in het Vlaams Parlement, nl. het zg. Validiv-onderzoek (Piet Van Avermaet, UGent, is een van de promotoren ervan).

14 december 2015

Graag brengen wij de congresdag voor scholen voor Economie en Ondernemen (Business Education) nogmaals onder de aandacht. Deze congresdag, georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vindt plaats op dinsdag 12 januari 2016 in ALM Berchem.

10 december 2015

Het ontmoetingsevent secundair en hoger onderwijs Cross-over! is een gezamenlijk initiatief van UCLL en KU Leuven op dinsdag 26 januari 2016 voor beleidsmensen van secundaire scholen in voornamelijk de regio Limburg, rond beleidskwesties. Ook Luca werkt mee.

10 december 2015

Het tweede nummer van deze jaargang van Breedbeeld is verschenen. Het dossier brengt artikels over taal(beleid). Nog nooit stond communicatie zo centraal in de wereld als vandaag. In een mum van tijd kun je mensen van dichtbij of van veraf spreken. Mensen zijn ook mondiger geworden en onze maatschappij blijft gevoelig voor taal. En hoe zit het op school?

09 december 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (Regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker:

Nascholingsinitiatieven PEDIC Basisonderwijs januari en februari 2016

09 december 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

08 december 2015

De datum voor vacantverklaring in functie van vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 1 april worden meegedeeld aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap respectievelijk van alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

08 december 2015

In de meeste scholen en centra is het LOC opnieuw samengesteld.

Pagina's