Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

17 november 2020

Dit schooljaar kon een leerling het eerste leerjaar A of B overzitten wanneer hij er op 30 juni 2020 een oriënteringsattest A behaald had dat de toegang tot een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of B uitsluit. Dat kon op basis van een gunstig (bindend) advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB.

20 november 2020

Deze morgen neem directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het secundair onderwijs.

19 november 2020

Ook in de vooravond neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de sessie van de Inforonde voor bestuurders en directeurs van het secundair onderwijs.

19 november 2020

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deze voormiddag deel aan de online Inforonde voor bestuurders en directeurs van het secundair onderwijs.

10 november 2020

Voor de codi-groep Maatschappij en welzijn zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van welbepaalde regio’s (Limburg (1), Mechelen-Brussel (2), Oost-Vlaanderen (2)). In functie van een evenwichtige samenstelling zijn we op zoek naar (adjunct-)directeurs van scholen die:

10 november 2020
  • De bezoldigingsregels voor tijdelijke personeelsleden blijven gelden. De einddatum van de herfstvakantie wordt bepaald op 15 november 2020 in plaats van 8 november. De verlengingsopdracht tijdelijken waardoor vakantieperiodes tussen twee tijdelijke aanstellingen toch bezoldigd worden, loopt door over de volledige periode van de verlengde herfstvakantie.
10 november 2020

Om de werkbelasting van de huisartsen te verminderen volstaat het dat het personeelslid een standaardattest bezorgt aan de werkgever in plaats van het afwezigheidsattest. Het medisch attest moet niet meer ingevuld worden en naar het controleorgaan gestuurd worden.

10 november 2020

Wanneer de schoolorganisatie in het gedrang komt, kunnen alle scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en alle internaten een aanvraag doen om snel ondersteuning te krijgen voor korte vervangingen die nodig zijn om de school open te houden. Alle ambten van het onderwijzend personeel én de kinderverzorgers komen in aanmerking.

10 november 2020

Vanuit virologisch standpunt is het belangrijk om zoveel mogelijk de aanwezigheid van eenzelfde personeelslid op verschillende scholen/vestigingsplaatsen te beperken. Gespreide lesopdrachten beperk je in de mate van het mogelijke tot twee onderwijsinstellingen. De directeurs van de betrokken scholen komen in onderling overleg tot een pragmatische, veilige en haalbare oplossing.

10 november 2020

Om de heropstart van onze scholen en instellingen na de verlengde herfstvakantie voor te bereiden, kan het zinvol zijn dat MVD-personeel intussen onderhoudsklussen doet, poetswerk verricht … Dat is vanzelfsprekend alleen maar mogelijk wanneer dit in veilige omstandigheden kan gebeuren.

Pagina's