Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

13 november 2019

De vraag om uitleg van nieuwkomer Roosmarijn Beckers was verwant aan de vraag van Koen Daniëls op 24 oktober 2019, erg recent dus, maar

13 november 2019

Vanaf 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige periode van de scholengemeenschappen.

12 november 2019

Het gebruik van het woord Waalse in deze vraag om uitleg vond ik wat vreemd, aangezien het over het onderwijs in de Franse Gemeenschap ging en tot nader order Onderwijs een gemeenschaps- en (nog) geen gewestbevoegdheid is. Maar dat terzijde.

12 november 2019

DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen tegen ten laatste 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, als volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.

12 november 2019

Toegegeven, een belangrijke kwestie en het was al een paar keer aangeraakt in de nog prille nieuwe legislatuur, maar wat de noodzaak c.q. relevantie was om daarover nu alweer een nieuwe vraag om uitleg te stellen, ontging mij eerlijk gezegd. Maar dat terzijde.

12 november 2019

Ook voor dit thema verwees vragensteller Hannelore Goeman enerzijds naar het nieuwe Regeerakkoord en anderzijds naar acties van de vorige Vlaamse regering: een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd voor alle kinderen op elke school en de rol daarbij van lokale besturen.

12 november 2019

Vragensteller Sihame El Kaouakibi verwees naar de passage in het Regeerakkoord over de GOK-middelen en het onderzoek ter zake (over het gewoon basisonderwijs) van het Rekenhof van 2017.

07 november 2019

Op 18 november komt er iets nieuws in Columbus: het dashboard voor studiekeuzebegeleiders. Vanaf dat moment zul je je als leraar, CLB-medewerker of medewerker hoger onderwijs kunnen aanmelden. Dit dashboard maakt het mogelijk dat leerlingen, die dat wensen, feedback van modules via het platform kunnen delen met geregistreerde begeleiders.

07 november 2019

Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen.

06 november 2019

Vrij CLB Limburg heeft als doel: de leerling een stap verder helpen. Het CLB wil de kwaliteit van zijn werking verbeteren. Daarom nodigt het jou als onderwijspartner uit om over zijn werking in gesprek te gaan tijdens een focusgroep op woensdag 11 december 2019 van 9 tot 12 uur.

Pagina's