Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

15 mei 2019

Op 26 september 2019 vieren we in heel Europa de Europese Dag van de Talen. In Vlaanderen doen we dat met een uitermate boeiend congres met de titel ‘De kracht van taal, economisch en sociaal’. Het wordt een dag met een interessante keynote, allerlei workshops en … vooral ook een dag om te netwerken rond het belang van taal en meertaligheid.

13 mei 2019

Volgend schooljaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen lerende netwerken ‘inspirerend burgerschap’ voor leraren basisonderwijs (alle leeftijden) en secundair onderwijs (eerste graad).

13 mei 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.

09 mei 2019

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2019-2020. Het gaat om deze modellen:

09 mei 2019

Met het oog op de komende deliberaties werd APR 3 beperkt geüpdatet. Er werden een viertal bijsturingen gedaan:

08 mei 2019

Op 18 maart verstuurden we een e-mail met een uitnodiging tot registratie van de reële situatie van hun school naar alle directeurs van onze secundaire scholen. Twee dagen later volgde een tweede e-mail om ook het voltallige team uit te nodigen, zodat zij onder meer toegang zouden krijgen tot LLinkid, de digitale leerplantool so.

08 mei 2019

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.

14 mei 2019

In het kader van een identiteitsontwikkelingsproces organiseert ZAVO een open schoolavond voor leerkrachten, ouders en leerlingen 3de graad waar de directeur-generaal zijn visie op onderwijs en identiteit komt toelichten aan de hand van zijn boek “Het evangelie volgens Lieven Boeve”. Na de lezing hebben de luisteraars de gelegenheid vragen te stellen.

02 mei 2019

Dinsdag ondertekende Katholiek Onderwijs Vlaanderen met andere partners in het Nieuwenbosch Humaniora in Gent een nieuw charter voor gezonde, evenwichtige en duurzame schoolmaaltijden .

02 mei 2019

De regelgeving bepaalt dat er bij elke aanmeldingsprocedure afspraken gemaakt worden over de manier waarop je omgaat met de behandeling van disfuncties bij en eerstelijnsklachten over het verloop van de aanmeldingsprocedure. Het omgaan met klachten en disfuncties binnen een aanmeldingsprocedure is niet vanzelfsprekend.

Pagina's