Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

18 maart 2020

Leer Fish kennen, een jongeman die vanuit Eritrea naar het Verenigd Koninkrijk is getrokken.

18 maart 2020

Bij het nieuwe thema Arbeidsovereenkomst vind je de nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor de gesubsidieerde personeelsleden. De voornaamste aanpassingen zijn:

16 maart 2020

Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet.

16 maart 2020

Er heerste vrijdag heel wat onduidelijkheid bij verschillende scholen welke kinderen wel of niet opgevangen dienden te worden. De overheid verduidelijkte de afspraken via Schooldirect. Vanuit verschillende sectoren waar een maximale personeelsbezetting noodzakelijk is, krijgen we de vraag om jou daar bijkomend over te informeren.  

Opvang van je leerlingen:

16 maart 2020

Als er vandaag geen leerlingen kwamen opdagen, dan vraagt de overheid uitdrukkelijk om de school toch open te houden. Zo kun je de opvang verzekeren van leerlingen die de komende dagen opdagen. Uiteraard begrijpen we dat dat met een lokaal af te spreken minimumbezetting is.

12 maart 2020

Conform het advies van de overheid, annuleren we de geplande sessies voor de inforonde secundair onderwijs. We willen je wel informeren over de diverse thema’s.

10 maart 2020

Vragensteller Elisabeth Meuleman had signalen opgevangen van Centra voor Leren en Werken (CLW’s) en CLB’s die hun bezorgdheid uitten dat sommige kwetsbare jongeren uit het duaal leren teruggeduwd dreigden te worden, omdat de organisatoren van NAFT bijkomende toegangsvoorwaarden oplegden of omdat er onvoldoende capaciteit was bij de NAFT’s.

10 maart 2020

Kathleen Krekels had op 22 februari 2020 een artikel (voor abonnees) in Het Laatste Nieuws gelezen en vond dat het tijd was voor een opvolgingsvraag bij haar

10 maart 2020

Steve Vandenberghe en Jan Laeremans stelden een vraag om uitleg over de open brief van onze eigen directiecommissie secundair onderwijs van 19 februari 2020, die toen ook in onze nieuwsbrief gepubliceerd was.

Pagina's