Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

17 september 2020

Heb je een leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7 op school en wens je daarvoor ondersteuning aan te vragen? Overleg dan met de ouders welke school buitengewoon onderwijs deze ondersteuning opneemt en meld dit via Discimus. De ondersteunende buo-school ontvangt haar omkadering voor ondersteuning van deze leerlingen op basis van de meldingen aan Discimus.

17 september 2020

Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via dit platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien.

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

16 september 2020

De programmatie van de opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs was tot nog toe niet onderworpen aan planningsprocedures, noch aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC), noch aan de externe planningsprocedure (AGODI). Deze programmaties blijven buiten het DPCC

16 september 2020

Duaal leren in ondernemingen met tijdelijke werkloosheid?

16 september 2020

De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC). De aanvragen tot programmatie op 1 september 2021 worden rechtstreeks ingediend bij

16 september 2020

De programmatie van opleidingen Duaal leren is niet langer onderworpen aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC). De aanvragen tot programmatie worden rechtstreeks ingediend bij AGODI.

16 september 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  

16 september 2020

De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Dat tarief bedraagt nu 0,3542 euro per kilometer (in de eerste helft van 2020: 0,3653 euro per kilometer). 

16 september 2020

In de mededeling 'Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020' maakten we al melding van het gegeven dat overgedragen uren-leraar in het gewoon secundair onderwijs op 15 oktober 2020 vacant moeten worden verklaard en dit met het oog op een vaste benoeming op 1 januari 2021.  Het mechanisme van 'overdracht van uren-leraar' belichten we uitvoerig in de mededeling '

Pagina's