Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

04 februari 2020

Er waren al veel langer plannen voor, die politiek soms moeilijk lagen, maar vanaf 1 september 2020 zou het zover zijn: de leerplichtleeftijd zou vanaf dan op 5 jaar i.p.v. 6 jaar liggen.

04 februari 2020

Het eerste thema van de namiddagvergadering was een al ouder en nog steeds nijpend probleem.

04 februari 2020

Het ontwerpen van onderwijsarrangementen gaat bijna altijd van start met het bepalen van een focus. Als de focus is bepaald, schat de leraar de relevante ervaringskansen in die hij dan verder uitwerkt tot een onderwijsarrangement.

04 februari 2020

Voor pedagogische studiedagen voor leraren in het basisonderwijs kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden. Dat is het wettelijk maximum. Met de implementatie van het leerplan Zin in leren!

04 februari 2020

1 op de 5 kinderen en jongeren in Vlaanderen wordt gepest. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van. De 15de Vlaamse Week tegen Pesten (van vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 februari 2020) wil samen met scholen en andere organisaties een vuist maken tegen pesten.

30 januari 2020

Tweede actuele onderwijsvraag in de rij over een veel belangrijker thema, nu met twee vragenstellers (Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls). Er waren nieuwe cijfers over de kleuterparticipatie, wat ook een belangrijk element was en is in het hele verhaal van de modernisering secundair onderwijs, maar ik stel voor dat ik dat verhaal hier nu niet overdoe.

30 januari 2020

Heel wat onderwijsactiviteit met heel wat vragenstellers bij de actuele vragen van deze plenaire vergadering. Het begon met een nieuwe episode in het verhaal van het Inschrijvingsdecreet, dat nog net aan het eind van de vorige legislatuur tot stand kwam, toen het belangenconflict ter zake van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) een stille dood stierf.

30 januari 2020

Zoals bekend werd het ondersteuningsmodel voorbereid, opgevolgd en aangestuurd door een stuurgroep, met een vertegenwoordiging van de onderwijskoepels, het GO!, de onderwijsvakbonden, CLB en de overheid.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

Pagina's