Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

09 juni 2020

De context van internaten is erg verschillend. Bepaalde internaten zijn verbonden aan één school, de meeste internaten werken samen met verschillende scholen. Het is mogelijk dat er in september opnieuw een combinatie nodig is van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs.

09 juni 2020

De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking aan het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs als tussenkomst in de kosten van:

09 juni 2020

 

Tijdens de digitale inforonde basisonderwijs regio Antwerpen brengt directeur-generaal Lieven Boeve vandaag van 13.00 uur tot 13.30 uur nieuws uit de netwerkorganisatie (onder andere over de aanpak van de coronacrisis). Secretaris-generaal Chris Smits geeft van 13.30 uur tot 14.15 uur toelichtingen bij de politieke actualiteit.

08 juni 2020

Scholen die in de paasvakantie noodopvang hebben ingericht, kunnen de kosten daarvan terugvorderen bij het lokaal bestuur. Je kunt daarbij gebruik maken van deze brief met sjabloon voor het kostenoverzicht.

08 juni 2020

We herinneren je nog eens aan de deadline van 15 juni 2020: in de

04 juni 2020
Wij proberen elk jaar een geüpdatet model van school- of centrumreglement te publiceren vlak vóór de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar, zij het steeds onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als ingangsdatum 1 september daaropvolgend. Dit jaar hebben we te maken met heel wat onverwachte wijzigingen: 
04 juni 2020

Het schooljaar loopt ten einde. Een heel bijzonder schooljaar voor allen, een exponentieel bijzonder schooljaar voor een aantal onder ons. Vele kleuters zwaaien af, de leerlingen van het zesde leerjaar zijn klaar met de basisschool. En afstuderen in de secundaire school is een mijlpaal in de onderwijsloopbaan van een jongere. Het zal je maar overkomen: afstuderen in coronatijd.

04 juni 2020

Katholieke scholen zijn dialoogscholen die vanuit de traditie waarin ze staan in gesprek gaan met hun omgeving. Een katholieke dialoogschool wil een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil.

04 juni 2020

Per 1 september verlaat Alain Seynhaeve, begeleider in regio West-Vlaanderen, onze organisatie. Alain is sinds 2010 bij ons in dienst. Na zijn directie-ambt en taak als directeur met een coördinerende opdracht in de scholengemeenschap Heule-Kuurne, werd hij schoolbegeleider in regio West-Vlaanderen.

Pagina's