Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

18 december 2019

We actualiseerden de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden op basis van de recente wijzigingen in de regelgeving.

17 december 2019

Van de CLB’s tegen de achtergrond van de Vlaamse Bemiddelingscommissie gingen we naar de online dienstverlening van die CLB’s. Loes Vandromme vertrok ook van een jaarverslag, met name dat van CLBch@t (2018-2019), dat er zeer positief uitzag.

17 december 2019

Kathleen Krekels vertrok van de bevoegdheid van de Vlaamse Bemiddelingscommissie en verwees naar het verslag van die commissie over het schooljaar 2018-2019.

17 december 2019

Steve Vandenberghe had ook zelf nog een personeelsvraag, die voortbouwde op de eerdere maatregel waarbij bepaalde directeurs basisonderwijs vrijgesteld werden van een lesopdracht en anderen hun lesopdracht verminderd zagen met een aantal uren. Er restte volgens Vandenberghe nu nog een groep van 90 directeurs mét een lesopdracht.

17 december 2019

Van het inschrijvingsprobleem van pleegkinderen ging het naar een personeelskwestie: de cijfers lieten een daling zien in het aantal jonge leraren in de scholen.

17 december 2019

Katrien Schryvers verwees naar een recente dialoogdag van Pleegzorg Vlaanderen in het Vlaams Parlement. Daar kwamen een aantal problemen aan bod die zich nog voordoen in de praktijk en waarmee pleegzorgers soms worden geconfronteerd. Een daarvan was de toegang tot onderwijs.

16 december 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

17 december 2019

 

Directeur-generaal Lieven Boeve bezoekt de Vrije Basisschool Mozaïek, waar leerkrachten en leerlingen zich verdiept hebben in de integratie van de iPad-technologie, als hefboom voor een krachtige leeromgeving. Vrije Basisschool Mozaïek, Pastorieweg 4 in Sint-Kruis (Brugge).

11 december 2019

‘Phishing’ is het meest gebruikte fraudemechanisme. Phishing gebeurt via het werven van 'geldezels' of 'mules'. Geldezels kunnen zowel voor als tijdens een fraudepoging geworven worden. “Bijverdienen zonder moeite?” is een vaak gebruikte misleidende boodschap op Instagram of Facebook die aan een fraudepoging voorafgaat.  Daarnaast benaderen ronselaars jongeren aan de schoolpoort.

07 december 2019

 

Deze voormiddag organiseert basisschool Sint-Bavo een feestelijke opening van de nieuwbouw en de speelplaats op het dak. Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de genodigden met een korte toespraak. Sint-Bavobasisschool, Apostelhuizen 2 in Gent.

 

Pagina's