Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

06 oktober 2020

Leerlijnen, groeilijnen, ontwikkelingslijnen bij jonge kinderen. Hoe zit het nu precies? Deze verschillende benamingen zouden je doen vermoeden dat je als team zelf nieuwe ‘lijnen’ moet bedenken. Dat is niet zo!

Binnen Zill hanteren we leerlijnen met ontwikkelstappen. Op basis van deze leerlijnen kan je bij jonge kinderen een gedifferentieerd aanbod voorzien.

05 oktober 2020

In de nieuwsbrief van 17 september 2020 gaven we uitleg bij de “Oproep organisatie remediëringstrajecten 'herfst- en winterscholen' 2020-2021”.

01 oktober 2020

Refererend aan het bericht in Klasse-Schooldirect van 1 september 2020 met als titel 'Minder papierwerk met nieuwe IRIS-Platform' hebben wij in onze nieuwsbrief van vorige week gemeld dat de toegangsrechten voor het

01 oktober 2020

Stagebegeleiders van leraren in opleiding zijn wel degelijk essentiële derden. Zij staan niet als dusdanig vermeld in de veiligheidsdraaiboeken, maar mogen vast en zeker tot de essentiële derden worden gerekend. Minister Ben Weyts heeft dat recentelijk schriftelijk aan ons bevestigd.

30 september 2020

Volgens de Onderwijsspiegel van 2020 komt 65% van de doorgelichte scholen niet tegemoet aan de verwachtingen in verband met de evaluatie van muzische vorming.

30 september 2020

Op 1 september 2020 is voor de samenwerkingsplatformen ICT een nieuwe periode van zes schooljaren van start gegaan.

30 september 2020

Het corona-ouderschapsverlof eindigde op 30 september 2020. Over een mogelijke verlenging van deze maatregel is er nog steeds geen duidelijkheid. Als de federale regering hiertoe eerstdaags een beslissing neemt, kan de Vlaamse regering in navolging daarvan beslissen om ook in het Vlaams Onderwijs het corona-ouderschapsverlof te verlengen.

28 september 2020

Sinds augustus kun je de definitieve versie van de uitbreiding 0-2,5 terugvinden op de Zill-leerplansite. We pasten ondertussen ook de download aan.

24 september 2020

Op dit ogenblik worden heel wat van onze scholen geconfronteerd met klasgroepen die deels in quarantaine en deels aanwezig zijn op school. De leerlingen in quarantaine volgen vaak de les via afstandsonderwijs (onder andere livestream of andere vormen).

Pagina's