Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

04 maart 2020

Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen?

03 maart 2020

De tekst ‘Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs als sluitstuk van een breed evaluatieproces’ focust op de relatie tussen het evaluatieproces, communiceren met alle betrokkenen en rapporteren vanuit een brede zorg.

25 februari 2020

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

03 maart 2020

 

Deze voormiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de Jenaplanschool ‘De Dobbelsteen’. Na een duiding bij de werking van de school en een ontmoeting met de leerkrachten volgt een rondgang in de klassen van de kleuter- en lagere school. Basisschool De Dobbelsteen, Emile Verhaerenlaan 19 in Antwerpen-Linkeroever.

19 februari 2020

Op 21 februari nodigen we iedereen uit om de taaldiversiteit in onze maatschappij extra in de kijker te zetten. Unesco riep reeds in 1999 deze dag uit tot de internationale dag van de thuistalen. Er wordt opgeroepen tot respect en positieve aandacht voor alle talen die in gezinnen worden gesproken.

18 februari 2020

Pesten op school komt vaak voor en kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke gezondheid van gepeste leerlingen op korte en lange termijn. Het is dan ook belangrijk om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Leerkrachten, als de verantwoordelijke volwassenen in de klas, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

18 februari 2020

Iets delicater dan de cyberveiligheid waren deze vragen om uitleg van Roosmarijn Beckers en Jean-Jacques De Gucht, waarmee nog maar eens duidelijk werd hoe sommige politici denken over vrijheid van onderwijs.

Pagina's